Udržiavanie správnej výživy je pri liečbe Crohnovej choroby dôležité. Strava by mala byť vyvážená a zdravá, pretože organizmus potrebuje dôležité živiny, vitamíny a minerály. Crohnova choroba sa líši od človeka k človeku – vaša choroba má veľmi špecifický priebeh; preto musia byť dietetické odporúčania prispôsobené špeciálne pre vás.