OCHORENIE

Účelom tejto internetovej stránky je poskytnúť vám a vašim blízkym čo najviac dôležitých informácií o tomto hematologickom ochorení. Vďaka nej lepšie pochopíte informácie, ktoré ste dostali od lekárov a zdravotníckeho personálu.

Text je napísaný zrozumiteľným spôsobom. Sú tu uvedené rôzne možné príčiny nástupu ochorenia, jeho prejavy (symptómy) a spôsob diagnostikovania. Dozviete sa viac o tom, čo môžete očakávať od rôznych možností liečby, ktoré sú momentálne k dispozícii. Veľa pozornosti sa venuje sociálnemu aspektu ochorenia, keďže mnohým pacientom najviac pomáha starostlivosť a podpora od ostatných pacientov.
Veríme, že tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť a doplniť pokyny a inštrukcie, ktoré ste dostali od svojho lekára/hematológa. Obráťte sa, prosím, na zdravotnícky personál, ktorý vám jasne vysvetlí vaše ochorenie a to, aké možnosti liečby máte k dispozícii.

Zobraziť viac

LIEČBA

Za posledné desaťročie sa možnosti liečby mnohopočetného myelómu značne rozšírili. Lekári získali prístup k novým liekom, ktoré potom ponúkajú pacientom. Vďaka tomu sa významne zlepšili výsledky liečby a kvalita života pacientov s týmto ochorením. Ľudia na liečbu reagujú rozdielne. Váš lekár, ešte predtým, ako vám odporučí ten najlepší plán liečby, zhodnotí vašu zdravotnú anamnézu, ciele liečby a životný štýl. Berie do úvahy váš vek či individuálny profil. Ak vaše ochorenie postupuje ďalej, lekár zoberie do úvahy aj to, ako ste v minulosti reagovali na jeho liečbu.

Zobraziť viac

Mapy

Pridať
Nájsť

  PODPORA PACIENTOV

  • PO STANOVENÍ DIAGNÓZY

   Keď lekár pacienta informuje o tejto vážnej diagnóze, pocity pacienta a jeho psychické reakcie sú rôzne. Po prekonaní šoku sa môže pokúsiť odmietať túto zlú správu, po odmietaní môže nasledovať hnev, depresia, nezmyselná viera v zázračné postupy až napokon zmierenie sa s diagnózou a racionálna spolupráca so zdravotníkmi.
  • RODINA

   Čo najskôr sa o svojom zdravotnom stave porozprávajte so svojím partnerom, členmi rodiny či priateľmi. Najlepšie je, ak získate všetky informácie od svojho lekára ešte pred rozhovormi so svojimi blízkymi. Predídete tak prípadnému nedorozumeniu.
  • BUĎTE AKTÍVNY!

   V procese liečby buďte aktívnym partnerom. Aby ste boli aktívnym partnerom a spolupracovali so svojím lekárom, potrebujete získať čo najviac informácií, ktoré vám pomôžu porozumieť povahe svojho ochorenia a jeho liečbe.

  Príbehy pacientov

  • Príbeh pána Petra

   Príbeh pána Petra

   (Česká republika) Po prvotnom šoku som sa začal pozerať späť a bilancovať svoj život. Najskôr som rozmýšľal nad tým, čo som zameškal alebo urobil zle. No potom som sa vydal iným smerom a uvedomil som si, že som svoj čas nepremrhal, že som dosiahol veľa vecí, založil spoločnosť, zabával sa a veľa zažil.
   Celý príbeh
  • Príbeh pána Jána

   Príbeh pána Jána

   (Česká republika) Táto skúsenosť s ochorením, ktoré je podľa internetu nevyliečiteľné, bola pre mňa neuveriteľne cenná. Určitým spôsobom to bol dar. Prehodnotil som veci vo svojom živote. Mnoho priorít sa posunulo a začal som si namiesto vecí vážiť vzťahy.
   Celý príbeh
  • Všetko sa mení

   Všetko sa mení

   (Slovensko) V apríli 2005 mi diagnostikovali mnohopočetný myelóm – rakovinu tvorenú zhubnými plazmatickými bunkami v kostnej dreni. Ochorenie som prijala so smútkom a pokorou.
   Celý príbeh

  Video

  Príznaky a liečebné možnosti nádorových ochorení krvi - animácia

  Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm