Účelom tejto internetovej stránky je poskytnúť vám a vašim blízkym čo najviac dôležitých informácií o tomto hematologickom ochorení. Vďaka nej lepšie pochopíte informácie, ktoré vám poskytol lekár či zdravotnícky personál. Text je napísaný zrozumiteľným spôsobom. Sú tu uvedené rôzne možné príčiny nástupu ochorenia, jeho prejavy (symptómy) a spôsob diagnostikovania. Dozviete sa viac o tom, čo môžete očakávať od rôznych možností liečby, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Veľa pozornosti sa venuje sociálnemu aspektu ochorenia, keďže mnohým pacientom najviac pomáha starostlivosť a podpora od ostatných pacientov. Veríme, že tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť a doplniť pokyny a inštrukcie, ktoré ste dostali od svojho lekára/hematológa. Obráťte sa, prosím, na zdravotnícky personál, ktorý vám jasne vysvetlí vaše ochorenie a to, aké možnosti liečby máte k dispozícii.
 • Čo je mnohopočetný myelóm?

  Čo je mnohopočetný myelóm?

  Mnohopočetný myelóm je ochorenie charakterizované nekontrolovaným množením plazmatických buniek kostnej drene, čo sú biele krvinky, ktoré vytvárajú protilátky.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Typy mnohopočetného myelómu

  Typy mnohopočetného myelómu

  „Keď som zistila, že mi diagnostikovali „tlejúci myelóm“, moja prvá reakcia bola, kedy a kde začneme s liečbou. Lekár mi na to odpovedal, že ma budú zatiaľ len pozorovať! A život ide ďalej, a to bez ohľadu na moju diagnózu.“ Marija, 64 rokov

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Slovník

  Slovník

  Nie vždy je ľahké porozumieť pojmom, ktoré sa v medicíne používajú. V tejto časti si môžete rýchlo a jednoducho vyhľadať význam niektorých medicínskych pojmov, s ktorými sa na tejto internetovej stránke môžete bežne stretnúť.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť