Slovník

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Nie vždy je ľahké porozumieť pojmom, ktoré sa v medicíne používajú. V tejto časti si môžete rýchlo a jednoducho vyhľadať význam niektorých medicínskych pojmov, s ktorými sa na tejto internetovej stránke môžete bežne stretnúť.

 • β2-mikroglobulín v sére

  Bielkovina, ktorá sa bežne nachádza na povrchu bielych krviniek a jej koncentrácia koreluje s počtom buniek mnohopočetného myelómu v tele a je najlepším samostatným ukazovateľom toho, aké veľké je zaťaženie nádorom.

 • Biopsia lymfatickej uzliny

  Zákrok, pri ktorom sa z lymfatickej uzliny odoberá kúsok tkaniva.

 • Biopsia kostnej drene

  Zákrok, pri ktorom sa odoberá kúsok kosti, ktorý obsahuje kostnú dreň.

 • Blasty

  Nezrelé (neúplne rozvinuté) myeloidné bunky (typ bielych krviniek) v kostnej dreni a periférnej krvi.

 • Vápnik

  Najrozšírenejší minerál v ľudskom tele , dôležitý pre kvalitu a správnu funkciu kostí a zubov.

 • Kalória (cal)

  Staršia jednotka energie, ktorá sa v praxi používala na vyjadrenie energetickej hodnoty potravín. Každá makroživina (sacharidy, tuky a proteíny), ktorá sa dostane do tela, sa premieňa na energiu. Množstvo energie (a kalórie) potravín sa líši v závislosti od ich zloženia: tuk vytvára asi 9 kalórií na gram, zatiaľ čo bielkoviny a sacharidy vytvárajú asi 4 kalórie na gram. V súčasnosti je nahradena jednotkou joule (J), pričom platí, že 1 kcal = 4,2 kJ.

 • Sacharidy (cukry)

  Jedna z troch makroživín (ďalšie dve makroživiny sú tuky a bielkoviny), z ktorých sa skladá naša strava. Majú rôznu formu a sú hlavným zdrojom energie pre telo.

 • Ľahké reťazce

  Podiel monoklonálneho proteínu (M-proteínu), pre ktorý je charakteristická nízka molekulová hmotnosť. Môže sa spojiť s tzv. ťažkým reťazcom, oddeliť sa od neho, či zostať voľný.

 • Myeloidné bunky

  Bunky, ktoré sú odvodené z krvotvorných kmeňových buniek nachádzajúcich sa v kostnej dreni a vznikajú z nich červené krvinky, niektoré typy bielych krviniek (granulocyty a monocyty) a krvné doštičky (trombocyty).

 • Chemoterapia

  Liečba založená na chemických látkach s cieľom usmrtiť bunky. Hoci tento pojem v sebe často zahŕňa aj liečbu infekčných ochorení, kedy dochádza k zabíjaniu patogénov, v bežnom jazyku sa používa hlavne v súvislosti s rakovinou, kedy sa usmrcujú nádorové bunky.

 • Cytogenetika

  Odvetvie genetiky, ktoré skúma chromozómy a delenie buniek. 

  Skúmanie morfológie chromozómov, ktoré sú viditeľné pod optickým mikroskopom aj skúmanie karyotypu, t. j. súboru chromozómov bunky.

 • Kolaps stavcov

  Patologický stav, keď dochádza k rozdrveniu kostí chrbtice a zníženiu ich výšky. Môže spôsobiť stlačenie miechy.

 • Komorbidita

  Niekoľko ochorení, ktoré sa súbežne vyskytujú u tej istej osoby.

 • Kreatinín

  Odpadový produkt organizmu, ktorého meraním v krvi môžeme zistiť stav obličiek. Jeho zvýšenie je spojené s porušenou funkciou obličiek.

 • Kryoglobulinémia

  Problémy s krvným obehom v rukách a nohách, ktorý sa prejaví pri nízkej teplote, pričom môže ísť o bolestivý stav.

 • Chromozóm

  Kompaktná a organizovaná štruktúra, ktorá obsahuje väčšinu genetickej informácie (v podobe DNA) organizmu.

 • Diagnóza

  Klinické posúdenie, ktorým sa zisťuje konkrétne ochorenie na základe analýzy klinických prejavov a príznakov, ktoré udáva pacient a výsledkov špecifických zobrazovacích metód.

 • Diagnostické zobrazovacie metódy

  Metódy, pri ktorých sa pomocou rôznych fyzikálnych modalít zobrazujú tkanivá a orgány za účelom posúdenia prítomnosti patologických stavov. Zahŕňa metódy využívajúce ionizujúce žiarenie (RTG, počítačová tomografia), magnetické pole (magnetická rezonancia), ultrazvuk (USG), rádionuklidy (PET).

 • Lymfoproliferatívne ochorenie

  Ochorenie, ktoré súvisí s množením buniek lymfatického systému.

 • Ultrazvuk

  Diagnostická metóda zobrazovania pomocou ultrazvuku.

 • Kompletný krvný obraz

  Kompletné laboratórne krvné vyšetrenie, pomocou ktorého sa zisťujú rôzne parametre vrátane množstva krvných buniek (bielych krviniek, červených krviniek a krvných doštičiek) a hladiny hemoglobínu v krvi.

 • Hemoglobín

  Červené krvné farbivo; zložka červených krviniek, ktorá slúži na prenos kyslíka v krvi.

 • Hemorágia

  Krvácanie z ciev (tepien, žíl, kapilár).

 • Hepatosplenomegália

  Zväčšenie pečene a sleziny.

 • Klinické vyšetrenie

  Vyšetrenie pacienta lekárom po získaní zdravotnej anamnézy. Ide o súbor diagnostických postupov, ktoré slúžia na zistenie objektívnych znakov (iných ako subjektívnych príznakov, ktoré uvádza pacient) naznačujúcich chorobný stav.

 • Imunofenotypové vyšetrenie

  Vyšetrenie, ktoré slúži na identifikovanie určitého typu buniek v odobratej vzorke na základe špecifických látok, ktoré sa nachádzajú na povrchu alebo vo vnútri týchto buniek.

 • Malátnosť

  Pocit únavy, ktorý pretrváva, ťažko sa prekonáva a zanecháva pocit úplného emočného, mentálneho a fyzického vyčerpania. Takýto pocit únavy nesúvisí s vykonávanými činnosťami a nedá sa jednoducho vyriešiť spánkom či odpočinkom.

 • Železo

  Minerál, ktorý je dôležitý pre tvorbu hemoglobínu, čo je zložka červených krviniek, ktorá slúži na prenos kyslíka v krvi.

 • Vláknina

  Zložka potravy, ktorá nemá nutričnú hodnotu (nedokáže sa v čreve vstrebať), no je dôležitá pre správnu funkciu tráviaceho systému, ako napr. zvýšenie pocitu sýtosti alebo väzba vody a odpadových látok, ktoré sú tak lepšie odvádzané z tela.

 • Folát (alebo kyselina listová)

  Vitamín skupiny B, ktorý je dôležitý pre rast a reprodukciu buniek v tele.

 • Patologické zlomeniny

  Zlomeniny kostí v dôsledku ochorenia a nie úrazu.

 • Monoklonálna gamapatia nejasného významu (MGUS)

  Stav, pri ktorom sa v krvi alebo moci nachádza abnormálna blielkovina (M-proteín), no nevyskytujú sa iné chorobné prejavy. V niektorých prípadoch sa môže toto ochorenie rozvinúť do myelómu.

 • Biele krvinky

  Krvinky, ktoré pomáhajú telu bojovať s infekciami. Existuje päť typov bielych krviniek: neutrofily, eozinofily, bazofily, monocyty a lymfocyty.

 • Červené krvinky

  Krvinky, ktoré obsahujú hemoglobín(látka bielkovinovej povahy, so schopnosťou viazať kyslík a oxid uhličitý a prenášať ich v organizme z pľúc do orgánov a opačne).

 • Granulocyty

  Typ bielych krviniek, v ktorých vnútri sa nachádzajú zrnká.

 • Granulocytopénia

  Znížený počet granulocytov v periférnej krvi.

 • Lipidy (tuky)

  Skupina živín, pre ktorú je charakteristická vysoká energetická hodnota (9 kalórií/g, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s proteínmi či sacharidmi). Tuky majú okrem skladovania a dodávania energie aj ďalšie dôležité funkcie pre správne fungovanie tela, no nemali by sa konzumovať v nadmernom množstve tak, pretože by mohli byť zdraviu škodlivé.

 • Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH)

  Veľmi citlivá technika na detekciu chromozómových abnormalít.

 • Imunochemoterapia

  Kombinovaná liečba chemoterapiou a imunoterapiou.

 • Imunosupresia

  Stav, kedy má osoba z rôznych dôvodov oslabený imunitný systém.

 • Imunofenotypizácia

  Vyšetrenie, ktoré slúži na identifikovanie určitých buniek vo vyšetrovanej vzorke kvôli rozlíšeniu špecifických látok, ktoré sa nachádzajú na povrchu alebo vo vnútri týchto buniek.

 • Imunoterapia

  Liečba, ktorá pôsobí na imunitný systém.

 • Incidencia

  Štatistický číselný termín, ktorý udáva počet jedincov s daným ochorením (nové prípady) za určité časové obdobie.

 • Infekcia

  Proces napadnutia organizmu alebo jeho časti (orgánov a tkanív) jedným alebo viacerými druhmi mikroorganizmov (napr. vírusy, baktérie).

 • Zlyhanie obličiek

  Zníženie schopnosti obličiek vykonávať svoju funkciu.

 • Hyperkalcémia

  Zvýšený obsah vápnika v krvi.

 • Hyperviskozita

  Zvýšená viskozita krvnej plazmy, čo môže byť spojené s bolesťou hlavy, rozmazaným videním, krvácaním do sietnice a krvácaním z úst a nosa.

 • Laktátdehydrogenáza

  Typ enzýmu, ktorý sa dá zistiť v krvi a iných telesných tkanivách a je zapojený do tvorby energie v bunkách. Zvýšenie množstva tejto látky v krvi môže naznačovať poškodenie tkaniva alebo niektoré druhy rakovín.

 • Fokálne lézie

  Poškodenie tkaniva alebo orgánu, pričom ide o samostatnú a lokalizovanú zmenu.

 • Leukémia

  Druh rakoviny, ktorý postihuje biele krvinky.

 • Lymfocytová leukémia

  Hematologické nádorové ochorenie s chronickým priebehom, ktoré je spôsobené nahromadením zrelých lymfocytov v kostnej dreni a periférnej krvi (krvnom obehu).

 • Leukopénia

  Klinický stav, pre ktorý je charakteristické abnormálne zníženie počtu leukocytov (bielych krviniek) v krvi.

 • Lymfadenopatia

  Zväčšenia lymfatických uzlín.

 • Lymfocyt

  Typ bielej krvinky, ktorý pomáha pri obrane organizmu pred infekciou. Existujú tri hlavné typy lymfocytov: B-lymfocyty, ktoré tvoria protilátky, T-lymfocyty, ktoré majú rôznu funkciu vrátane pomáhania B-lymfocytom pri tvorbe protilátok, a NK-bunky (tzv. prirodzení zabijaci), ktoré dokážu napádať bunky infikované vírusom a nádorové bunky.

 • B-lymfocyt

  Typ bielej krvinky, ktorý pomáha chrániť organizmus pred infekciou. B-bunky tvoria protilátky.

 • Lymfatické uzliny

  Malé okrúhle útvary patriace do imunitného systému, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach tela a sú navzájom prepojené prostredníctvom lymfatických ciev. Lymfatické uzliny sú miesta, kde sa zhromažďujú bunky imunitného systému, najmä lymfocyty, stretávajú sa s potenciálne nebezpečnými cudzorodými látkami a bojujú s nimi.

 • Osteolytické ochorenie kostí

  Poškodenie časti alebo celej kosti v dôsledku rôznych chorobných procesov, ako napr. zápal kosti, primárne alebo metastatické kostné nádory, ochorenia nervov, ochorenia endokrinného systému alebo v dôsledku úrazov. Ak je toto poškodenie veľmi rozsiahle, môže viesť ku zlomenine kosti aj pri veľmi miernom úraze.

 • IgM-MGUS

  Monoklonálna gamapatia nejasného významu s tvorbou M-proteínu typu IgM.

 • Kostná dreň

  Vnútorná časť špongióznej kosti, kde sa tvoria krvinky (biele krvinky, červené krvinky a krvné doštičky).

 • Mnohopočetný myelóm

  Nádorové ochorenie krvi spojené snahromadením plazmatických (myelómových) buniek v kostnej dreni a tvorbou abnormálnej bielkoviny (M-proteínu). 

 • Slezina

  Orgán, ktorý sa nachádza v ľavej hornej časti brucha a jeho úlohou je okrem iného „filtrovať“ krv, vylučovať škodlivé látky a ničiť staré červené krvinky a poškodené bunky. Zväčšenie tohto orgánu sa označuje ako splenomegália.

 • Minerály (napr. vápnik, sodík atď.)

  Látky, ktoré sa v tele nachádzajú v malom množstve, no sú pre život človeka nevyhnutné. Minerály si nevie naše telo vytvoriť, takže ich musíme získavať zo stravy. Minerálne soli sú dôležité najmä pri procese tvorby zubov a kostí, regulácii soli a vody, raste a vývoji tkanív a orgánov a procesoch tvorby energie.

 • Neoplázia

  Synonymum pre nádor (novotvar).

 • Neuropatia

  Poškodenie periférnych (okrajových) nervov spojené s pocitom stŕpnutia, zníženej citlivosti a/alebo bolesti rúk, chodidiel, nôh a/alebo ramien.

 • Neutropénia

  Klinický stav, pre ktorý je charakteristické abnormálne zníženie počtu neutrofilov (typ bielych krviniek) v krvi.

 • Niacín (vitamín B3 alebo vitamín PP)

  Vitamín, ktorý zohráva úlohu v reakciách bunkového dýchania, syntéze a rozklade aminokyselín, mastných kyselín a cholesterolu. Jeho nedostatok predstavuje základ ochorenia pelagra, ktoré bolo do konca 19. storočia rozšíreným ochorením v chudobnejších častiach našej krajiny a je charakterizované poruchami tráviaceho traktu, neurologickými a mentálnymi poruchami a najmä kožnými léziami.

 • Živiny

  Všetky potravinové zložky, ktoré telo využíva na zabezpečenie normálneho vývoja a zachovania zdravia. Rozlišujeme makroživiny (proteíny, sacharidy, tuky) a mikroživiny (vitamíny a minerály), pričom do tejto klasifikácie sa pridáva aj voda a vláknina.

 • Osteoblasty

  Bunky, ktoré sú zodpovedné za tvorbu kostného tkaniva.

 • Osteoklasty

  Bunky, ktoré sú zodpovedné za vstrebávanie kostného tkaniva.

 • Osteoid

  Organický materiál kostnej hmoty.

 • Paraproteín (M-proteín)

  Alebo monoklonálny imunoglobulín, resp. imunoglobulín s ľahkým reťazcom, ktorý sa nachádza v krvi alebo moči a tvoria ho plazmatické bunky. Pri Waldenstromovej makroglobulinémii (WM) je paraproteín vždy podtypu IgM. U pacientov s IgM-MGUS sa pravidelne vyšetruje množstvo monoklonálneho paraproteínu s cieľom  sledovať možný vývoj ochorenia do WM.

 • Petéchie

  Malé ohraničené krvácanie spôsobené porušením malých podkožných cievok.

 • Krvné doštičky

  Krvné telieska, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi.

 • Trombocytopénia

  Zníženie počtu krvných doštičiek pod normálnu hladinu.

 • M-vrchol (M-spike)

  Intenzívny vrchol v oblasti γ alebo β elektroforegramu bielkovín séra a moču, ktorý je pre typický u pacientov s myelómom. Ide o znak vylučovania veľkého množstva mnoklonálneho imunoglobulínu (M-proteínu).

 • Plazmatická bunka

  Nazýva sa aj plazmocyt. Bunka imunitného systému, ktorá vylučuje veľké množstvo protilátok a nachádza sa v kostnej dreni.

 • Solitárny plazmocytóm

  Typ myelómu, kedy sa nádor nachádza len na jednom mieste v kostnej dreni alebo extramedulárne (mimo kostnej drene).

 • Prevalencia

  Štatistický číselný termín, ktorý udáva počet jedincov v populácii s daným ochorením v určitom čase.

 • Provitamín A (karotenoidy)

  Látka, ktorú prijímame v potrave a v tele sa potom mení na vitamín A.

 • Prognóza

  Predpovedanie pravdepodobného priebehu ochorenia.

 • Bence-Jonesov proteín

  Voľné ľahké reťazce monoklonálneho imunoglobulínu (M-proteínu) vylučované v moči u niektorých pacientov s myelómom.

 • M-Proteín

  Proteín, ktorý sa nachádza v sére a/alebo moči u 98 % pacientov s mnohopočetným myelómom. Jeho identifikácia a stanovenie množstva sú nevyhnutné na určenie diagnózy a vyhodnotenie úspešnosti liečby.

 • Proteín (bielkovina)

  Vysokomolekulárna látka, ktorá je tvorená jedným alebo viacerými reťazcami aminokyselín. Predstavuje veľmi dôležitú súčasť živých organizmov a má rozmanité funkcie vrátane energetického metabolizmu, bunkového cyklu, transportných mechanizmov, imunity, bunkovej signalizácie, regulačných aj stavebných funkcií.

 • Ionizačné žiarenie

  Źiarenie, ktorého energia postačuje na to, aby atómy stratili elektróny a stali sa tak iónmi. Medzi ionizačné žiarenie patrí napríklad alfa a beta žiarenie gama žiarenie a RTG žiarenie. Medzi neionizačné žiarenie patrí ultrafialové, infračervené a viditeľné svetlo.

 • Voľné radikály

  Odpadové produkty, ktoré sa tvoria vnútri buniek a škodia organizmu.

 • Korene nervov

  Vystupujúca časť nervu prechádzajúceho miechou.

 • Rádiografia

  Technika diagnostického zobrazovania, ktorá využíva schopnosť RTG žiarenia ovplyvniť fotografický film v závislosti od rôznej hustoty tkaniva, ktorým toto žiarenie prechádza.

 • Magnetická rezonancia (MR)

  Diagnostická technika, ktorá na vytvorenie rádiografickej snímky využíva namiesto žiarenia magnetické polia. Užitočná je najmä pri neurologických ochoreniach, ochoreniach kostrového svalstva, kardiovaskulárnych ochoreniach a v onkológii.

 • Znak

  Prejav ochorenia, ktorý môže lekár pozorovať (napr. vyrážka).

 • Septikémia

  Systémový zápal spôsobený infekciou krvi.

 • Myelodysplastický syndróm alebo myeloproliferatívny syndróm

  Hematologické ochorenie.

 • Symptomatický

  Sprevádzaný prejavmi (symptómami).

 • Imunitný systém

  Súbor orgánov, tkanív a cirkulujúcich buniek, ktoré sa nachádzajú v celom tele a navzájom so sebou komunikujú a dokážu sa zapojiť do obrany organizmu.

 • Lymfatický systém

  Zložka imunitného systému, do ktorej patria rôzne orgány a tkanivá vrátane sleziny, kostnej drene, lymfatických uzlín a lymfatických ciev.

 • Staging 

  Štandardizovaná metóda, ktorou sa definuje pokročilosť nádorového ochorenia (určenie štádia ochorenia).

 • CT (počítačová tomografia)

  Zobrazovacia diagnostická metóda, pri ktorej sa zbierajú údaje pri prechode cielených zväzkov RTG lúčov postihnutou oblasťou a tieto údaje sa spracovávajú počítačom, výsledkom čoho je zobrazenie „rezu“ vyšetrovaných tkanív alebo orgánov.

 • Tiamín (alebo vitamín B1)

  Vitamín, ktorý je potrebný na metabolizmus sacharidov a ktorý podporuje celkový stav výživy nervového tkaniva.

 • Pozitrónová emisná tomografia (PET)

  Zobrazovacia diagnostická metóda, ktorá v sebe zahŕňa intravenózne (do žily) podanie látok, ktoré sa v organizme bežne nachádzajú (napr. glukóza), no tieto látky sú „označené“ rádioaktívnymi molekulami (rádiofarmakami) s cieľom zistiť distribúciu týchto látok v tele. Keďže nádory priťahujú glukózu, PET odhalí takéto nahromadenie vo forme farebných škvŕn na rádiografickej snímke. Táto technika je vhodná na potvrdenie diagnózy rakoviny, overenie prítomnosti metastáz alebo na zistenie účinnosti protinádorovej liečby.

 • Translokácia

  Chromozómová abnormalita v dôsledku výmeny materiálu medzi dvoma chromozómami.

 • Trombocytopénia

  Zníženie počtu krvných doštičiek.

 • Sedimentácia erytrocytov (FW)

  Rýchlosť, akou sa za príslušný čas usadia červené krvinky (erytrocyty).  Získaný údaj je ukazovateľom nešpecifického zápalu.

 • Vitamín C (alebo kyselina askorbová)

  Vitamín, ktorý sa zúčastňuje na mnohých metabolických reakciách a syntéze kolagénu, niektorých aminokyselín a hormónov, je tiež antioxidantom a zapája sa do alergických reakcií. Neutralizuje voľné radikály a má ochrannú funkciu na úrovni žalúdka, inhibuje tvorbu karcinogénov. Jeho nedostatok spôsobuje ochorenie nazývané skorbut.

 • Pozorovať a čakať

  Medicínsky postup, pri ktorom pacient nie je liečený, ale starostlivo sa sleduje počas pravidelných lekárskych kontrol, až do objavenia sa prejavov ochorenia, alebo ich zmeny.

Zobraziť viac