Život s mnohopočetným myelómom

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

„Celý život som žil zdravo: nefajčil som, bol som aktívny a zdravo som sa stravoval. Stále sa musím pýtať – prečo práve ja. Ale odpoveď neexistuje. Takže mi nezostáva nič iné, len sa postaviť tomuto ochoreniu a bojovať s ním.“
Martin, 73 rokov

CEE_MM_support_01_C
Stock photo. Posed by model.

Ak vám diagnostikovali mnohopočetný myelóm, asi ste túto skutočnosť len ťažko prijali. Môže sa vám síce uľaviť, že ste našli dôvod svojich problémov a ťažkostí, avšak skutočnosť, že máte mnohopočetný myelóm, sa ťažko prijíma. Zrazu máte nálepku pacienta. Mnohopočetný myelóm sa dá liečiť, ale z dlhodobého hľadiska sa spravidla považuje za nevyliečiteľné ochorenie. Veda napreduje a posledné výsledky výskumu sú optimistické, no s týmto optimizmom je potrebné byť opatrný.

Mnoho pacientov sa môže tešiť na život, ktorého kvalita bude rovnaká ako pred stanovením diagnózy. Toto ochorenie je „liečiteľné“ už mnoho rokov, no nie vždy a nie u každého. Možnože dosiahnutie úplného vyliečenia spočíva v alogénnej TKB, no je potrebné brať do úvahy nežiaduce vedľajšie účinky ako aj úmrtnosť, ktoré sú s touto transplantáciou spojené. Každý pacient reaguje na liečbu individuálne. Niektorí budú týmto skutočnostiam čeliť rýchlo, ostatní budú potrebovať na zvládnutie viac času. Koniec koncov, budete potrebovať určitý čas na to, aby ste prijali ochorenie a prispôsobili tomu svoj život.

Pravdepodobne bude pre vás ťažké podeliť sa o túto skutočnosť s vašimi príbuznými a blízkymi. Možno budete mať strach a nebudete si istý výsledkom. Tieto pocity sú normálne a vlastne sa očakávajú. Najlepšie je sa nepýtať „prečo“. Snažte sa na budúcnosť pozerať pozitívne, pretože váš život ešte zďaleka nekončí. Vyhľadajte si čo najviac informácií a skontaktujte sa s inými pacientmi, ktorí majú to isté ochorenie. Možno vám práve oni pomôžu prekonať váš strach a obavy. Hoci sa niektoré veci vo vašom živote zásadne zmenia, na určité veci sa budete vďaka ochoreniu pozerať pozitívnejšie. Mnoho pacientov si v dôsledku tejto diagnózy upevní vzťahy s rodinou, pretože zistia, čo je v živote naozaj dôležité. Koniec koncov, najdôležitejším aspektom toho všetkého zostáva získanie vysokokvalitnej odbornej podpory. V nasledujúcich kapitolách je popísané, akú pomoc máte k dispozícii.

Zobraziť viac