VIDEO

Život s mnohopočetným myelómom: zostať pozitívne naladený | Príbeh pacienta

Mnohopočetný myelóm

Život s mnohopočetným myelómom: život pokračuje | Príbeh pacienta

Mnohopočetný myelóm

Je ťažké bojovať s neviditeľným ochorením. Príbeh Zuzany - pacientky, ktorej bol diagnostikovaný MM

Mnohopočetný myelóm

Príznaky a liečebné možnosti nádorových ochorení krvi - animácia

Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm