Dostane sa ti
pod kožu

Tu nájdete odpovede na vaše najčastejšie otázky

hero ellipsehero ellipsehero ellipsehero ellipsehero ellipse

Je psoriáza nákazlivá?

Nie, psoriáza nie je infekčné ochorenie. Nedá sa preniesť z človeka na človeka dotykom ani iným spôsobom. Pri vzniku psoriázy zohráva úlohu genetika a ďalšie faktory. Spúšťačom môže byť stres alebo rôzne zápaly.

Je psoriáza dedičná?

Pri vzniku psoriázy zohrává úlohu genetika, nededí sa ale choroba ako taká, ale dedí sa predispozícia - náchylnosť k tejto chorobe. Vyššiu pravdepodobnosť vzniku psoriázy majú ľudia, u ktorých sa v rodine vyskytuje/vyskytla psoriáza. Ak má psoriázu len jeden z rodičov, pravdepodobnosť vzniku psoriázy u detí je 14 %. Ak majú psoriázu obaja rodičia, riziko sa zvyšuje na 40 % až 50 %. Psoriáza sa môže vyskytnúť aj u ľudí bez rodinne anamnéz - vtedy je riziko vzniku 2 %.

Závisí liečba od závažnosti postihnutia psoriázou?

Určite áno. Pacienti s ľahšou formou psoriázy sa liečia rôznymi lokálnymi prípravkam, napríklad krémami alebo masťami. Pacienti so stredne závažnou alebo závažnou formou psoriázy prechádzajú na systémovú liečbu, prípadne na biologickú liečbu, ak u nich nezabrala predchádzajúca liečba.

Čo so psoriázou počas tehotenstva?

Počas tehotenstva nedochádza k zhoršeniu stavu psoriázy. Skôr sa jej prejavy zmiernia alebo takmer ustúpia. Po pôrode sa však väčšinou predchádzajúci stav obnoví a psoriáza sa opäť zhoršuje.

Mám pri psoriáze nárok na kúpeľnú starostlivosť?

Pacienti so psoriázou majú nárok na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť jedenkrát za rok. Podmienkou je, aby pacient svoj stav konzultoval s lekárom aspoň raz za pol roka a dodržiaval predpísanú liečbu.

Psoriáza alebo ekzém?

Psoriáza sa veľmi často zamieňa s atopickým ekzémom, sú to však rozdielne stavy.

Psoriáza sa prejavuje vo forme ružovkastých až striebristých šupiniek na koži alebo vo forme bolestivých a popraskaných ložísk na tele. Vyskytuje sa predovšetkým vo vlasoch, na lakťoch, kolenách či v spodnej časti chrbta. Nevyhýba sa však ani iným častiam tela.
Ekzém - to je zápal pokožky, ktorý sa na povrchu kože na rôznych častiach tela prejavuje v podobe výrazne svrbivých šupiniek, mokvania a chrást.

stainstain