Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Biologické látky pri liečbe psoriázy

Biologické látky (biologiká) predstavujú prelom v liečbe psoriázy. Biologické liečby upravujú imunitné reakcie organizmu. Biologické látky sa podávajú buď vo forme subkutánnej (podkožnej) injekcie, alebo intravenóznej (vnútrožilovej) infúzie. V Európe aj na celom svete sú podporované kvôli svojej vysokej účinnosti a nízkemu riziku vedľajších účinkov (veľmi dobrý bezpečnostný profil). Na Slovensku môže byť biologická liečba predpísaná pacientom so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy iba v tzv. Centrách pre biologickú liečbu.
Biologické látky

Biologické látky

Na Slovensku sú schválené nasledujúce typy biologických liekov pre liečbu psoriázy: Blokátory TNF-α(Tumor nekrotizujúceho faktoru alfa), blokátory interlekínov 12 a 23, blokátory interlekínov 17.

Ako fungujú biologické látky?

Ako fungujú biologické látky?

Biologické liečivá sú vždy produktom živých organizmov, konkrétne buniek pestovaných v laboratóriách. Vďaka tomu je ich štruktúra veľmi zložitá.