Biologické látky pri liečbe psoriázy

Biologické látky (biologiká) predstavujú prelom v liečbe psoriázy. Biologické liečby upravujú imunitné reakcie organizmu. Biologické látky sa podávajú buď vo forme subkutánnej (podkožnej) injekcie, alebo intravenóznej (vnútrožilovej) infúzie. V Európe aj na celom svete sú podporované kvôli svojej vysokej účinnosti a nízkemu riziku vedľajších účinkov (veľmi dobrý bezpečnostný profil). Na Slovensku môže byť biologická liečba predpísaná pacientom so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy iba v tzv. Centrách pre biologickú liečbu.