Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.
Ako fungujú biologické látky?

Ako fungujú biologické látky?

CEE_PSO_treatment_04_B

Biologické liečivá sú vždy produktom živých organizmov, konkrétne buniek pestovaných v laboratóriách. Vďaka tomu je ich štruktúra veľmi zložitá. Biologické lieky sa od klasických liekov líšia tým, že biologická liečba sa zameriava na jedinú molekulu imunitného systému, ktorá funkciu imunitného systému ovplyňuje. Toto presnejšie zacielenie znamená okrem lepšej účinnosti tiež menšie nežiadúce účinky, ktoré u klasických imunosupresívnych liekov predsatvujú veľký problém.

EM-94881