Čo robiť, ak si myslíte, že máte psoriázu?

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Ak si myslíte, že máte symptómy, ktoré by mohli byť prejavom psoriázy, ihneď navštívte dermatológa, aby vám určil  diagnózu.

Ak vám diagnostikujú psoriázu, dermatológ by mal vyšetriť váš zdravotný stav pomocou všeobecne uznávaných hodnotiacich stupníc:

  • PASI (index závažnosti psoriázy) – na zistenie toho, ako psoriáza pokročila,
  • DLQI (dermatologický index kvality života) – na zistenie toho, ako psoriáza ovplyvňuje kvalitu života,
  • BSA (plocha povrchu tela) – na zmeranie plochy povrchu tela postihnutej psoriázou. 

Lekár by mal získať aj vašu zdravotnú anamnézu a zamerať sa na okolnosti, keď ste si všimli prvé príznaky psoriázy (infekcie, lieky, stres).

SK_PSO_disease_02_B

Vezmite si so sebou všetky lekárske testy, aby ste mohli lekárovi ukázať predchádzajúce aj najnovšie lekárske výsledky. Ak nebudete na aktuálnu liečbu reagovať dobre, pri zmene liečby môže lekárovi pomôcť aj podrobná história vášho ochorenia. Pamätajte si, že ak zmeníte dermatológa, dajte svojmu novému lekárovi všetky lekárske záznamy o psoriáze vrátane výsledkov vašich predchádzajúcich lekárskych testov.

Pri zvládaní psoriázy je veľmi dôležitá včasná diagnostika a začatie liečby. Psoriáza je nevyliečiteľné ochorenie, ktorého závažnosť môže byť rôzna. Ak nie je pacient správne liečený, psoriáza môže postihovať celé telo. Ak sa psoriáza pravidelne nelieči, môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. So psoriázou sú spojené mnohé zdravotné problémy, vrátane dysfunkcie vnútorných orgánov a kĺbov (psoriatická artritída), ktoré môžu viesť k značnému telesnému poškodeniu. Psoriáza môže navyše zvyšovať riziko cukrovky, ochorení srdca a depresie. Nejde o život ohrozujúce ochorenie, no značne ovplyvňuje kvalitu života súvisiacu so zdravím. Rôzne typy psoriázy môže často spúšťať chronický stres alebo infekcia.

Ak spozorujete akékoľvek kožné lézie vyzerajúce ako psoriáza, neváhajte a navštívte dermatológa špecializujúceho sa na liečbu takéhoto kožného ochorenia – nie každý dermatológ sa špecializuje na psoriázu, preto by ste sa mali počas prvej návštevy na to spýtať. Dermatológ vás môže poslať na biopsiu kože, aby sa diagnóza potvrdila. Biopsia kože je lekársky test a ide o odber malého kúska postihnutej kože. Na diagnostikovanie psoriázy nie je potrebná histopatológia.

Ak zistíte, že máte psoriázu, spýtajte sa svojho dermatológa na svoj zdravotný stav, ktorý sa dá určiť pomocou jednej z nasledujúcich stupníc: PASI, DLQI a BSA. Je dôležité zistiť stupeň vášho ochorenia, aby sa zvolila tá najlepšia liečba a aby sa vedelo určiť, či liečba zaberá. 

Zobraziť viac