Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Priebeh ochorenia

Ako zmierniť symptómy psoriázy?

Ako zmierniť symptómy psoriázy?

Závažnosť psoriázy sa môže v rámci jednotlivých ľudí líšiť. Môžu ju spúšťať rôzne faktory, napr. stres, fajčenie, konzumácia alkoholu alebo niektoré lieky.

Prvé symptómy psoriázy

Prvé symptómy psoriázy

Toto ochorenie sa môže začať prejavovať v akomkoľvek veku. Psoriáza sa však často po prvýkrát objavuje vo veku 15 až 25 rokov. Týmto ochorením môžu trpieť malé deti aj starší ľudia.