Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Úloha rodiny a priateľov pri liečbe psoriázy

Úloha rodiny a priateľov pri liečbe psoriázy

Úloha rodiny a priateľov pri liečbe psoriázy

Osoba s diagnostikovanou psoriázou sa môže cítiť neisto. Keď psoriáza postihuje kožu na viditeľných miestach, pacienti môžu byť poznačení sociálnou stigmatizáciou.