OCHORENIE

Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie zhubné nádory u mužov. Najčastejším histologickým typom je adenokarcinóm (t. j. karcinóm pochádzajúci zo žliazových buniek, ktoré produkujú a uvoľňujú hlien). Často sa rakovina prostaty v ranom štádiu neprejavuje žiadnymi symptómami. Pokročilý karcinóm prostaty môže spôsobovať problémy s močením ako napr. častejšie močenie, slabý prúd moči, apod. Avšak tieto symptómy môžu byť spôsobené aj benígnym ochorením prostaty.

Karcinóm prostaty zvyčajne postupuje veľmi pomaly. Väčšina mužov je v dobe diagnózy vo veku nad 65 rokov. Stanovenie diagnózy a liečba nádoru prostaty v časnom štádiu nemusí vo všetkých prípadoch viesť k zlepšeniu kvality života a predĺženiu prežívania. Porozprávajte sa so svojím lekárom o riziku rakoviny prostaty a o tom, či by ste mali podstúpiť skríningové vyšetrenie. 

Zobraziť viac

LIEČBA

Pacienti s rakovinou prostaty majú k dispozícii viacero možností liečby a môžu podstúpiť aj viac ako jeden typ terapie.
Liečba môže byť rôzna – čo je vhodné pre jedného muža, to pre druhého
nemusí byť najlepšie. O tom, ktorá liečba je pre vás najvhodnejšia, rozhodne Váš lekár. Lekár pri zvažovaní liečebnej stratégie berie do úvahy viacero faktorov, medzi ktoré patrí:

 • Váš vek
 • Gleason skóre (histologický stupeň nádoru)
 • Štádium nádoru
 • Prítomnosť symptómov
 • Váš celkový zdravotný stav

V každom štádiu ochorenia sú k dispozícii liečebné postupy, ktorých účelom je zvládanie bolesti a ostatných symptómov, úľava od vedľajších účinkov liečby a zmiernenie emocionálnych obáv.

Zobraziť viac

Mapy

Pridať
Nájsť

  PODPORA

  Video

  10 TISÍC KROKOV- PROGRAM, ktorý môže prispieť k plnohodnotnému životu pacientov s rakovinou prostaty

  Rakovina prostaty

  10 TISÍC KROKOV- CVIČENIE PO PREPUSTENÍ Z NEMOCNICE PRE PACIENTOV S RAKOVINOU PROSTATY

  Rakovina prostaty

  10 TISÍC KROKOV- REHABILITAČNÉ CVIČENIE PRE PACIENTOV S RAKOVINOU PROSTATY

  Rakovina prostaty