Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Chemoterapia

Chemoterapia

Chemoterapia

Chemoterapia ničí rakovinové bunky tak, že sa pomocou liekov nazývaných antineoplastické lieky zastavuje rast týchto buniek. Rakovinové bunky sa delia oveľa rýchlejšie ako normálne. Látky používané pri chemoterapii narúšajú mechanizmus delenia buniek a pri tomto procese ich zabíjajú (cytotoxický účinok).