Chirurgická - operačná liečba

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Rozhodnutie chirurga o tom, aký typ stratégie zvolí a aký typ chirurgického zákroku vykoná, závisí od posúdenia charakteristík, veľkosti a rozsahu nádoru.

Účelom rozhodnutia vykonať chirurgický zákrok je vyliečenie pacienta: cieľom je odstrániť celý nádor. Chirurgický zákrok sa nazýva radikálna prostatektómia a ide o odstránenie prostaty, semenných mechúrikov a lymfatických uzlín v oblasti okolo prostaty a v panve. Lymfatické uzliny sú malé žľazy, ktorých úlohou je filtrovať tekutiny a proteíny (a prípadne nádorové bunky), ktoré sa nachádzajú v lymfatických cievach. Lymfatické uzliny sa odstraňujú preto, aby sa zabezpečilo úplné odstránenie nádoru a aby sa presnejšie určilo štádium ochorenia. Tento zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii.

Chirurgické prístupy

CEE_PC_treatment_02
Stock photo. Posed by model.

• Otvorená prostatektómia Operácia, ktorá zahŕňa odstránenie prostaty, a to 2 prístupmi - retropubická alebo perineálna prostatektómia. Prístupy sa odlišujú operačným prístupom a technikou. 

• Laparoskopická prostatektómia Ide o operačný prístup, ktorý trvá dlhšie ako otvorená operácia, no čas zotavenia je kratší: vykonáva sa prostredníctvom malých rezov (asi 1 cm) v dolnej časti brucha, ktorými sa zavedie videokamera a vhodné nástroje na odstránenie prostaty.

• Robotická prostatektómia Ide o obdobný zákrok s rovnakými charakteristikami ako pri laparoskopickej operácii ale za pomoci robota. Vďaka tejto technike môžu chirurgovia operovať pri približne 20-násobnom zväčšení a s 3D obrazom a táto technika umožňuje dosiahnuť vyššiu presnosť. Čas zotavenia po operácii je krátky.

Analýza tkaniva

Tkanivo, ktoré sa počas operácie odoberie, sa analyzuje, čím sa získajú ĎALŠIE informácie o ochorení a zistia sa niektoré dôležité parametre, ako je napr. rozsah nádoru a následne staging a biologické charakteristiky ochorenia, ktoré charakterizujú agresivitu. Analyzujú sa aj lymfatické uzliny v susediacej oblasti, aby sa skontrolovala možná prítomnosť rakovinových buniek. Analýzou tkaniva sa zhodnotí potreba adjuvantnej (pomocnej) liečby (napr. rádioterapia alebo hormonálna liečba).

Možné pooperačné komplikácie

Pri dobrom pooperačnom priebehu sa pacient prepúšťa z nemocnice domov asi po týždni. Katéter, ktorý sa počas operácie zavádza do močového mechúra, zostáva zavedený zvyčajne po dobu 10-14 dní v závislosti od toho, aká chirurgická technika sa pri operácii použila.   

Počas tohto obdobia sa môžu podávať lieky na podporu hojenia operačnej rany. Vzhľadom na rozsah zákroku sa však môžu u pacientov podstupujúcich radikálnu prostatektómiu prejaviť niektoré negatívne následky, medzi ktoré patrí erektilná dysfunkcia, resp. neprítomnosť erekcie a samovoľný únik moču (inkontinencia). Po odstránení katétra z močového mechúra môžete pozorovať samovoľný únik moču, ktorý môže trvať aj niekoľko mesiacov. 

Pri zmierňovaní inkontinencie zohráva zásadnú úlohu rehabilitácia a ak je to možné, malo by sa s ňou začať pred zákrokom. Zvyčajne 30 – 45 dní po operácii urológ skontroluje hladiny PSA, aby zistil, či sa nachádzajú v normálnom rozmedzí.

Výber vhodnej liečby závisí od viacerých faktorov, ktoré Váš lekár berie do úvahy pri rozhodovaní o liečebnej strategii.

  • Zdroj:

    https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-treatment-pdq#section/_142

Zobraziť viac