Hormonálna liečba

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Tento typ liečby karcinómu prostaty má za úlohu znížiť hladinu mužských pohlavných hormónov (androgénov, napr. testosterónu) na kastračné (tj. veľmi nízké) hladiny. 

Hormonálna liečba sa tiež označuje ako androgén-deprivačná terapia (ADT). Prínos hormonálnej liečby spočíva v tom, že môže viesť k zastaveniu alebo spomaleniu rastu nádoru, zníženiu rizika navrátenia ochorenia po radikálnej liečbe (operácii alebo rádioterapii) a zmierneniu sprievodných symptómov rakoviny prostaty.

Existujú dva typy tejto liečby:

 • Chirurgická liečba – pri ktorej sa operačne odstraňujú oba semenníky (bilaterálna orchiektómia).
 • Medikamentózna liečba – pomocou liekov, ktoré blokujú účinok mužských pohlavných hormónov - androgénov (tzv. antiandrogény) a liekov, ktoré blokujú vznik androgénov (tzv. LHRH analógy). Antiandrogény sa podávajú perorálne (ústami) vo forme piluliek. LHRH analógy sa do tela vpravujú pomocou injekcií pod kožu alebo do svalu v pravidelných cykloch. LHRH analógy sa ďalej rozdeľujú do dvoch skupín, a to: LHRH agonisti a LHRH antagonisti.

Hormonálna liečba sa môže kombinovať spoločne s inými typmi terapie:

 • Neoadjuvantne - pred operáciou alebo rádioterapiou.
 • Adjuvantne - po operácii alebo rádioterapii.

Nežiaduce účinky hormonálnej liečby

Všetky uvedené liečebné postupy vedú k tzv. kastrácii, ktorá sa prejavuje fyzickými a psychickými prejavmi.

K najčastejším patria:

 • Návaly tepla
 • Strata libida (tj. sexuálnej túžby)
 • Porucha erekcie
 • Krehkosť kostí
 • Zväčšenie a napnutie prsných žliaz
 • Únava

V prípade chirurgickej liečby ide o nezvratný proces, v prípade liekov môže dôjsť k vymiznutiu niektorých príznakov po vysadení či prerušení liečby.

Monitorovanie účinosti hormonálnej liečby

Ak ste liečení hormonálnou liečbou, budete pravidelne podstupovať testy na stanovenie hladiny PSA. Ak je hormonálna liečba účinná, dôjde k poklesu resp. stabilizácii hladín PSA. Zvýšenie hodnôt PSA môže indikovať, že hormonálna liečba už nie je účinná. Pripomíname, že účinnosť hormonálnej liečby vyhodnotí Váš lekár zvyčajne spolu s ďalšími ukazovateľmi akými sú napr. výsledky zobrazovacích vyšetrení.

Hormonálna liečba 2. generácie

Lieky, ktoré zabraňujú tvorbe testosterónu alebo blokujú jeho účinok vo vnútri nádorových buniek. Pôsobia na viacerých úrovniach bunky, resp. na viacerých miestach v organizme, podávajú sa vo forme tabliet. Táto terapia sa tiež označuje ako ARTA lieky (ARTA - skratka odvodená z anglického názvu popisujúceho mechanizmus účinku týchto liekov: androgen receptor targeted agents). 

Hormonálna liečba 2. generácie sa používa v prípade, že dôjde k zlyhaniu štandardnej hormonálnej liečby, alebo po zlyhaní chemoterapie, a to iba v pokročilom, metastatickom štádiu ochorenia.

 

Výber vhodnej liečby závisí od viacerých faktorov, ktoré Váš lekár berie do úvahy pri rozhodovaní o liečebnej strategii.

 • Zdroj

  The National Cancer Institute (https://www.cancer.gov)

  Kollárik B., Peková Z. Hormonálna liečba nádoru prostaty v metastatickom štádiu. Pacientská brožúra. Bratislava: Janssen, 2016

Zobraziť viac