Liečba rakoviny prostaty

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Najvhodnejšia stratégia liečby závisí od dôkladnej analýzy charakteristík Vášho ochorenia a Vášho celkového zdravotného stavu, čo dôkladne posúdi Váš ošetrujúci lekár.

AKÉ SÚ MOŽNÉ PRÍSTUPY K LIEČBE?

Najskôr treba rozlišovať medzi pozorovacími prístupmi a aktívnou liečbou. V prvom prípade sa nerealizuje žiadna liečba a vykonávajú sa časté kontroly. Tieto dve možnosti sa označujú ako aktívny dohľad (active surveillence) a pozorné sledovanie (watchful waiting). Pri aktívnom dohľade lekár monitoruje nádor a jeho rast v presne stanovenom harmonograme.

Počas každej návštevy sa vykoná pár testov. Cieľom je prejsť na iné spôsoby liečby v prípade, ak sa ukážu znaky progresie ochorenia. Aktívny dohľad je prístup, ktorý sa používa pri liečení lokalizovanej rakoviny prostaty s nízkym Gleason skóre. Pri prístupe „pozorné sledovanie" (watchful waiting) lekár naplánuje pravidelné návštevy s cieľom monitorovať váš zdravotný stav a odporučiť ďalšiu liečbu v prípade, že sa objavia symptómy. Táto liečba je určená najmä pre tých pacientov, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi na radikálnu prostatektómiu, rádioterapiu ani hormonálnu liečbu. Dôvodom môže byť vek alebo iné zdravotné ťažkosti, kvôli ktorým môžu byť pre vás takéto liečebné modality nebezpečné.

Tento spôsob prístupu k liečbe netreba považovať za krok späť: naopak, často sa zvažuje najmä u pacientov s málo agresívnym ochorením, potenciálne indolentným a nízkorizikovým ochorením. K tomuto spôsobu liečby sa môže pristúpiť najmä u starších pacientov, ktorí majú závažné ochorenia aj horšiu prognózu. Inak sú k dispozícii rôzne aktívne prístupy k liečbe vrátane chirurgickej operácie, rádioterapie, hormonálnej liečby, chemoterapie, ktoré sú k dispozícii vďaka trvale prebiehajúcemu výskumu v tejto oblasti.

Výber vhodnej liečby závisí od viacerých faktorov, ktoré Váš lekár berie do úvahy pri rozhodovaní o liečebnej strategii.

Zobraziť viac