Rádioterapia

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Použitie žiarenia s vysokou energiou na zničenie rakovinových buniek. Pri liečbe karcinómu prostaty existujú 2 typy rádioterapie:

  • Externá (vonkajšia) rádioterapia
  • Brachyterapia

Externá (vonkajšia) rádioterapia

CEE_PC_treatment_03
Stock photo. Posed by model.

Externá rádioterapia sa vykonáva pomocou prístroja, ktorý sa nazýva lineárny urýchľovač. Tento prístroj vyžaruje RTG žiarenie smerom na prostatu a spôsobuje smrť rakovinových buniek. Pred ožiarením je potrebné presne lokalizovať oblasť, ktorá sa má ožiariť, pričom sa identifikujú rakovinové bunky a zdravé orgány sa ochránia. Toto centrovanie sa vykonáva pomocou CT vyšetrenia (počítačová tomografia). 

Potom následuje fáza plánovania liečby: personalizovaný plán na ochranu vnútorných orgánov - konečníka, močového mechúra a čriev, ktoré treba chrániť pred ožarovaním. Najčastějšie sa používa trojrozmerná konformná rádioterapia (3D-CRT) a rádioterapia s modulovanou intenzitou (IMRT), ktoré sú definované ako konformačné (prispôsobujúce sa) liečby, pretože žiarenie sa modeluje okolo cieľovej žľazy (prostaty), čím sa v maximálnej miere šetria okolité orgány.  

Ďalej existuje aj obrazom riadená rádioterapia (IGRT), ktorá umožňuje lokalizovať dodávanie žiarenia vďaka akvizícii (získaniu) obrazov.

Brachyterapia

Táto forma rádioterapie zahŕňa umiestnenie malých zdrojov rádioaktivity (zŕn) priamo do prostaty prostredníctvom operačného zákroku. Tento prístup je možné zvážiť u nízkorizikových pacientov.

Rozoznávame 2 možné spôsoby umiestnenia zŕn:

  • Trvalé: malé zrná jódu alebo paládia sa umiestnia do prostaty a už sa nevyberú;
  • Dočasné: do prostaty sa vložia irídiové zrná, ktoré sa neskôr odstránia.

Rádioterapia a vedľajšie účinky

Po ukončení rádioterapie pacient pravidelne absolvuje kontroly, aby sa vyhodnotili vedľajšie účinky a monitorovali sa hladiny PSA.

Výber vhodnej liečby závisí od viacerých faktorov, ktoré Váš lekár berie do úvahy pri rozhodovaní o liečebnej strategii.

  • Zdroj:

    www.cancer.gov

Zobraziť viac