Ako sa diagnostikuje rakovina prostaty?

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Test PSA

PSA (prostatický špecifický antigén) je proteín, ktorý sa tvorí v bunkách prostaty a nachádza sa v semennej tekutine a pri určitých fyziologických podmienkach sa v malom množstve nachádza aj v krvi.

CEE_PC_disease_02
Stock photo. Posed by model.

Tento test pozostáva z jedného krvného testu, pomocou ktorého sa stanoví koncentrácia PSA v krvi. Celkovo sa za normálnu hodnotu PSA považuje koncentrácia 4 ng/ml (nanogramy na mililiter). Keďže však hodnoty PSA môžu stúpať s vekom alebo pri iných ochoreniach, a teda nemusia nevyhnutne súvisieť s prítomnosťou rakoviny, výsledky tohto testu by sa nemali interpretovať absolútnym spôsobom. Test PSA teda nie je 100% spoľahlivým ukazovateľom pre diagnostiku karcinómu prostaty. PSA však zohráva dôležitú úlohu pri sledovaní vývoja ochorenia v čase.

Dôležitá je správna interpretácia výsledku a jeho vyhodnotenia v súvislosti s vekom pacienta a inými pridruženými ochoreniami. Všeobecne však platí, že pacient s hodnotami PSA v rozsahu od 2 do 4 ng/ml má len s veľmi malou pravdepodobnosťou nádor.

KTORÉ FAKTORY MÔŽU OVPLYVNIŤ VÝSLEDKY TESTU?

 • nedávna ejakulácia
 • digitálne rektálne vyšetrenie
 • transrektálny ultrazvuk
 • diagnostické zákroky (napr. cytoskopia)

VZŤAH MEDZI HODNOTOU PSA A PRÍTOMNOSŤOU ČI NEPRÍTOMNOSŤOU NÁDORU?

 • Takmer 20 % prípadov rakoviny prostaty, ktoré sa diagnostikovali prostredníctvom biopsie, sa zaznamenali u pacientov s ​​„normálnymi“ hodnotami PSA;
 • Hodnoty PSA sa môžu zvýšiť dokonca aj pri prostatitíde (zápale prostaty) alebo benígnej hypertrofii prostaty;
 • Môžu sa objaviť malé zmeny PSA, ktorých príčina je nejasná.

Naopak u mužov, ktorí sa už liečili pre karcinóm prostaty, je testovanie PSA s cieľom monitorovať vývoj ochorenia, veľmi užitočným nástrojom na vyhodnotenie účinnosti liečby. Po radikálnej liečbe sa hodnoty PSA vracajú do normálu, pričom rýchlosť závisí od typu aplikovanej liečby.

Závažnosť

Závažnosť nádoru definujú dva parametre: histologická klasifikácia (tzv. grading) a štádium nádoru (tzv. staging).

GRADING (stupeň diferenciácie, histologická klasifikácia)

Patológ, ktorý dostane vzorku tkaniva odobratého pri biopsii, analyzuje túto vzorku pod mikroskopom a dokáže určiť nielen to, či sa vo vzorke nachádzajú rakovinové bunky, ale dokáže určiť aj „grading“. Grading (stupeň diferenciácie nádorových buniek) je spojený s agresivitou nádoru a označuje, akou rýchlosťou môže táto masa rásť a šíriť sa do iných orgánov. Grading sa uvádza pod označením Gleason skóre. Gleason skóre môže nadobúdať hodnoty 2 až 10.

 • Skóre 2 až 4 označuje rast dobre diferencovaného nádoru a malú tendenciu šíriť sa do iných orgánov; 
 • Skóre 5 až 6 označuje stredne diferencovaný nádor so stredným stupňom agresivity;
 • Skóre 7 až 10 označuje agresívny, zle diferencovaný karcinóm, ktorý sa pravdepodobne bude šíriť do iných orgánov.

STAGING (určovanie štádia)

Ďalší faktor, ktorý sa používa na hodnotenie rakoviny prostaty, je štádium ochorenia. „Staging“ sa používa na definovanie umiestnenia a veľkosti nádoru: tiež označuje, či sa ochorenie rozšírilo do iných orgánov. Metóda, ktorá sa používa na popis štádia ochorenia pri všetkých typoch nádorov, je tzv. TNM systém, kde písmeno T označuje rozsah primárneho nádoru, písmeno N určuje postihnutie lymfatických uzlín a písmeno M označuje prítomnosť vzdialených metastáz. K písmenám TNM sa pridáva číslo. Nádory T1 a T2 sa označujú ako „lokalizované“, zatiaľ čo T3 ako „lokálne pokročilé“. Keď sa rakovina rozšíri do lymfatických uzlín alebo iných orgánov, označuje sa ako „pokročilá“ alebo „metastatická“.

 

T – primárny nádor 
TX Primárny nádor sa nedá posúdiť
T0 Bez známok primárneho nádoru
T1 Nádor nie je možné odhaliť klinickým vyšetrením a nie je hmatateľný
T1a Nádor náhodne zistený histologicky v menej ako 5 % resekovaného tkaniva
T1b Nádor náhodne zistený histologicky vo viac ako 5 % resekovaného tkaniva
T1c Nádor zistený ihlovou biopsiou (napr. kvôli zvýšenej hladine prostatického špecifického antigénu (PSA)
T2 Nádor je hmatateľný a obmedzený na prostatu
T2a Nádor postihuje polovičku laloku alebo menej
T2b Nádor postihuje viac ako polovičku laloku, ale iba jeden lalok
T2c Nádor postihuje oba laloky
T3 Nádor prerastá kapsulu prostaty
T3a Nádor prerastá kapsulu prostaty (na jednej alebo oboch stranách) vrátane mikroskopického postihnutia krčku močového mechúra
T3b Nádor sa šíri do semenných mechúrikov
T4 Nádor je fixovaný alebo prerastá do okolitých štruktúr iných ako semenné mechúriky: vonkajší zvierač, konečník, svaly zdvíhača a/alebo panvová stena
N – Regionálne lymfatické uzliny
NX Regionálne lymfatické uzliny sa nedajú posúdiť
N0 Žiadne metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách
N1 Prítomnosť metastáz v regionálnych lymfatických uzlinách 
M – vzdialené metastázy 
M0 Žiadne vzdialené metastázy
M1 Vzdialené metastázy
  M1a     Metastázy v mimoregionálnych lymfatických uzlinách
  M1b     Kostné metastázy
  M1c     metastázy v iných orgánoch

Rizikové skupiny

V súvislosti s histologickými charakteristikami nádoru a hodnotami ​​PSA sa definujú rizikové skupiny, ktoré pomáhajú pri výbere liečby. Okrem definície gradingu (stupňa diferenciácie rakovinových buniek) a štádia ochorenia (ktoré definuje rozsah nádoru) sa v priebehu rokov stále väčšia pozornosť venuje konceptu rizika progresie ochorenia. Vďaka definovaniu rizikových skupín je možné spojiť „rozsah nádoru“ (na základe stagingu ochorenia) s hodnotami PSA a Gleasnovým gradingom. Táto definícia pomôže lekárovi pri výbere tej najvhodnejšej liečby.

Poznáme nasledujúce rizikové skupiny:

 • malé riziko
 • stredné riziko
 • vysoké riziko

Definícia rizikových skupín vychádza zo stagingu (definovaného pomocou TNM systému), gradingu (definovaného Gleasonovým skóre) a hladín PSA.

  Malé riziko Stredné riziko Vysoké riziko  
Definícia PSA < 10 ng/mL
a GS < 7
a cT1-2a
PSA 10-20 ng/mL
alebo GS 7
alebo cT2b
PSA > 20 ng/mL
alebo GS > 7
alebo cT2c
akékoľvek PSA
akékoľvek GS, cT3-4 alebo cN+
  Lokalizovaná Lokálne pokročilá

Lokalizované ochorenie znamená, že sa nádor nachádza len v prostate.

Lokálne pokročilé ochorenie znamená, že sa nádor rozšíril mimo prostatu.

Zobraziť viac