NAJČASTEJŠIE OTÁZKY PACIENTOV

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť
CE_PC_FAQ

Na tejto stránke môžete nájsť najčastejšie kladené otázky o karcinóme prostaty. Odpovede na otázky pripravil profesor Kliment z Urologickej Kliniky Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin a boli publikované v brožúre Ochorenia prostaty: Karcinóm prostaty, Benígna hyperplázia prostaty, Zápaly prostaty.

Pre zobrazenie odpovede, kliknite na otázku, ktorá Vás zaujíma.

 • Mal som diagnostikovaný karcinóm prostaty svojím urológom. Myslím si, že rozhodnutie o liečbe má v tejto problematike vychádzať od veľmi skúseného lekára. Mám právo sa ho opýtať na skúsenosti s touto liečbou?

  Diagnóza karcinómu prostaty je závažná a rozhodovanie o spôsobe liečby je rozhodne vážne rozhodnutie. Obvykle lekár, ktorý nemá dostatok skúseností s liečbou karcinómu prostaty, požiada o konzultáciu pracovisko, kde je liečba ochorenia častá. Samozrejme, ak máte pochybnosti o navrhnutej liečbe, máte plné právona konzultáciu na inom pracovisk. To je postup, ktorý sa vo svete bežne využíva.

 • Podrobil som sa transuretálnej resekcii prostaty pre karcinóm prostaty. Môže táto operácia urýchliť priebeh nádorového ochorenia na karcinóm prostaty?

  Transuretrálna resekcia prostaty  u pacientov s karcinómom prostaty sa robí s cieľom upraviť ťažkosti s močením a umožniť úplné vyprázdnenie mechúra. Robí sa v spinálnej alebo epidurálnej anestézii a podľa potreby sa operácia môže opakovať. Doteraz sa nepotvrdilo vyššie riziko možného rozsevu nádorových buniek počas tohto výkonu s následným vývinom vzdialených metastáz. Všeobecne možno povedať, že transuretrálna resekcia prostaty neovplyvní ďalší priebeh ochorenia na karcinóm prostaty.

 • Mám pokročilý karcinóm prostaty. Bola mi navrhnutá hormonálna liečba – odstránením semenníkov alebo injekčná liečba LHRH*-analógmi. Ktorý z týchto dvoch spôsobov je lepší?

  Obidva spôsoby liečby sú rovnocenné, v účinnosti nie sú nijaké rozdiely. Obidva znížia koncentráciu mužského pohlavného hormónu v krvi na tú istú požadovanú úroveň. Odstránenie semenníkov je jednoduchý operačný výkon, je to jednorazová a trvalá liečba. Výber jedného z týchto dvoch spôsobov závisí od želania pacienta, ale treba brať do úvahy aj odporúčanie urológa.

   

  *LHRH – hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón. Ide o určitý typ hormonálnej terapie karcinómu prostaty.

 • Odvtedy, ako som sa dozvedel diagnózu svojho ochorenia na karcinóm prostaty, psychicky veľmi trpím, mám strach a obávam sa najhoršieho. Existuje pomoc?

  Správa o diagnóze karcinómu prostaty je pre každého v prvom momente šokujúca a zanecháva stopy na psychike. Medzi pocitmi prevláda strach, obava z budúcnosti, depresie, ale aj tendencia hodnotiť svoj stav najpesimistickejším spôsobom. V tomto období je najdôležitejšie nezostať v zajatí svojich zvyčajne iracionálnych úvah a predstáv, ale treba sa poradiť a získať presné informácie o svojom ochorení. Karcinóm prostaty, aj keď sú individuálne rozdiely, je pomaly rastúci nádor, ktorého vývin sa dá ovplyvniť. Ak sa ochorenie zachytilo včas, je možné úplné vyliečenie, ako aj normálny ďalší život. S urológom treba prebrať všetky aspekty ochorenia a všetky vaše otázky a problémy. Iba vtedy, keď porozumiete svojmu ochoreniu, môžete redukovať psychické napätie a opäť získať psychickú rovnováhu.

 • Som dlhší čas liečený na karcinóm prostaty hormonálnymi preparátmi. Veľmi nepríjemným vedľajším príznakom liečby sú horúce návaly. Ako sa môžu odstrániť alebo aspoň zmierniť?

  Horúce návaly sú nepríjemným sprievodným vedľajším následkom hormonálnej liečby u väčšiny pacientov. Môžu byť ľahkého stupňa a spôsobujú iba malý diskomfort, ale môžu byť veľmi intenzívne s výrazným potením, ktoré si vyžaduje výmenu bielizne. Existujú lieky, ktoré môžu znížiť intenzitu a výskyt horúcich návalov. Najčastejšie sa používa antiandrogén cyproterón acetát, ktorý je u nás dostupný. Vhodná je tiež úprava životosprávy, obmedziť pikantné jedlá, vylúčiť fajčenie, redukovať pitie kávy a nápojov obsahujúcich kofeín, vyvarovať sa situáciám, ktoré môžu vyvolať horúce návaly.

 • Bol som liečený pre karcinóm prostaty brachyterapiou. Pôsobí radiácia pri tejto metóde liečby na spermie?

  Po implantácii rádioaktívnych zŕn do prostaty pokračuje tvorba spermií v semenníkoch ale existuje možnosť postihnutia spermií. Preto sa odporúča, aby v nasledujúcich 18 mesiacoch po brachyterapii nedošlo k oplodneniu partnerky. Po brachyterapii však výrazne klesá množstvo ejakulátu a je málo pravdepodobné, že pacient si zachová schopnosť oplodnenia. Ak ide o mladšieho pacienta, ktorý v budúcnosti nevylučuje možnosť mať ďalšie potomstvo, je možné pred brachyterapiou zachovať spermie v spermobanke.

 • Dlhší čas sa liečim na karcinóm prostaty. Teraz mi bola navrhnutá účasť v klinickej štúdii. Mám sa jej zúčastniť?

  Klinické štúdie porovnávajú štandardnú liečbu s novou liečbou. Ak sa dosiahne významne priaznivejší účinok novej liečby, stáva sa štandardnou namiesto pôvodnej liečby. Klinické štúdie sú nevyhnutné na dosiahnutie pokroku v liečbe karcinómu prostaty. Vy sám dostávate možnosť účinnejšej liečby. Počas klinickej štúdie bude priebeh vášho ochorenia veľmi starostlivo sledovaný.

 • Mám 60 rokov a spozoroval som krvavý moč pri močení. Krvácanie trvali iba deň, odvtedy mám moč čistý. Nemám nijaké ťažkosti. Je urologické vyšetrenie potrebné?

  Krv v moči spozorovaná počas močenia je dôležitým príznakom. Môže sa vyskytnúť pri ochoreniach prostaty, ale môže byť príznakom nádoru močového mechúra alebo obličky. Urologické vyšetrenie je v týchto prípadoch nevyhnutné. Ak sa neurobí, môže sa oneskoriť diagnostikovanie vážneho ochorenia.

 • V minulosti som prekonal zápal prostaty. Je u mňa vyššie riziko vývinu karcinómu prostaty?

  Doteraz nie sú dôkazy o tom ,že zápal prostaty znamená vyššie riziko pre vývin karcinómu prostaty.

 • Podrobil som sa operácii prostaty pre benígnu hyperpláziu. Nemusím sa už obávať karcinómu prostaty?

  Operácia pre benígnu hyperpláziu prostaty, či už transuretrálna resekcia, alebo otvorená prostatektómia, spočíva v odstránení zväčšenej časti prostraty lokalizovanej v jej strede. Karcinóm prostaty sa v 70 % prípadov vyvíja na periférii prostaty, ktorá zostáva zachovaná aj po operácii pre benígnu hyperpláziu. Preto operácia pre benígnu hyperpláziu nechráni pacienta pred vývinom karcinómu prostaty.

 • Dá sa karcinóm prostaty diagnostikovať ultrazvukovým vyšetrením?

  Karcinóm prostaty sa nedá diagnostikovať ultrazvukovým vyšetrením. Ultrazvukové vyšetrenie pomáha predovšetkým pri biopsii prostaty na odobratie vzoriek z rôznych častí prostaty. Najmä v prvých štádiách ochorenia nedokáže zachytiť ultrazvukové vyšetrenie ložisko karcinómu. Podobne ani ostatné vyšetrenia, ako sú magnetická rezonancia a počítačová tomografia, nie sú spoľahlivé v diagnostike karcinómu prostaty. Na potvrdenie diagnózy karcinómu prostaty je vždy potrebné bioptické vyšetrenie prostaty.

 • Som 67-ročný, mám iba mierne, zanedbateľné ťažkosti s močením, ale trpím na bolesti v chrbtici, panve a v kostiach hrudníka. Potrebujem aj urologické vyšetrenie?

  Áno, urologické vyšetrenie aj napriek tomu, že nemáte ťažkosti s močením, je vo vašom prípade veľmi dôležité. Karcinóm prostaty sa u niektorých pacientov vyvíja bez príznakov dlhý čas, vôbec sa nemusí prejaviť ťažkosťami s močením, ale bolesťami z metastáz v kostiach. Okamžitá správna diagnostika ochorenia umožní aj okamžité začatie účinnej liečby.

 • Mám karcinóm prostaty. Aké vážne je moje ochorenie a aká je moja prognóza?

  Veľmi dôležitá otázka pre každého pacienta. Vážnosť ochorenia a s ním úzko spojená prognóza závisia od viacerých faktorov, podľa ktorých sa dá predpokladať vývoj karcinómu prostaty v budúcnosti. Medzi tieto faktory patria najmä: vzhľad nádorových buniek (ich diferencovanosť), štádium ochorenia, celkový zdravotný stav a s tým súvisiaca schopnosť organizmu brániť sa nádorovému ochoreniu, vek, účinnosť liečby. Všeobecne možno povedať, že pacienti s karcinómom prostaty ohraničeným na žľazu (T1, T), dobre diferenciovanými nádorovými bunkami (G1 – G2, Gleason 2 – 7) majú veľmi dobrú prognózu a prevažná väčšina z nich na karcinóm prostaty neumrie. Pacienti, ktorých štádium ochorenia je vyššie a svedčí o rozšírení nádorových buniek mimo prostaty (T3 – T4), ktorí majú zle diferenciované nádorové bunky (G3, Gleason 8 – 10), majú aj nepriaznivejšiu prognózu a predpoklad progresie ochorenia napriek liečbe počas nasledujúcich 10 rokov je značný.


  Najnepriaznivejšiu prognózu majú pacienti s metastázami do kostí a lymfatických uzlín. Aj medzi nimi sú však rozdiely, napr. pacienti s malým počtom metastáz majú lepšiu prognózu ako pacienti s početnejšími metastázami.    

         
  Treba tiež zdôrazniť, že presná predpoveď prognózy ochorenia u individuálneho pacienta nie je možná. Mnohé faktory, ktorú ju ovplyvňujú, nie sú ešte známe a aj reakcia organizmu každého pacienta na ochorenie je rozdielna.

 • Mám 51 rokov, v novinách som sa dočítal o ochorení na karcinóm prostaty. Nemám ťažkosti s močením, ale obávam sa karcinómu. Môžem požiadať o preventívne urologické vyšetrenie?

  Preventívne urologické vyšetrenie mužov vo veku 50 – 75 rokov na včasnú diagnostiku karcinómu prostaty sa odporúča. Priaznivá prognóza pacienta s karcinómom prostaty závisí od diagnostiky včasných štádií ochorenia, ktoré sa dajú vyliečiť. Keďže začiatočné štádia ochorenia nie sú spravidla sprevádzané nijakými príznakmi, preventívne vyšetrenie je nesmierne dôležité. Diagnostikovať karcinóm prostaty včas, to je v súčasnosti jediná možnosť, ako zabezpečiť vyliečenie pacienta. V krajinách, kde sú preventívne vyšetrenia na karcinóm prostaty rozšírené, vzrástla záchytnosť karcinómov v začiatočných štádiách a klesla úmrtnosť na toto ochorenie.

Prevzaté z: Kliment J. Ochorenia prostaty: Karcinóm prostaty, Benígna hyperplázia prostaty, Zápaly prostaty. 3.vyd. Turany: Európa UOMO Slovensko, 2018. 96 s.ISBN 978-80-973086-4-3.

Zobraziť viac