Sociálne aspekty pacientov s nádorom prostaty na Slovensku

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia pacientov s nádorom prostaty. Brožúrky prinášajú aktuálne informácie v nasledujúcich otázkach: 

 • Ťažké zdravotné postihnutie - poukazy, peňažné príspevky, apod.
 • Invalidný dôchodok.
 • Sociálne služby - zariadenia sociálnych služieb a opatrovateľská služba.
 • Hmotná núdza - pomoc v hmotnej núdzi, jednorázová dávka v hmotnej núdzi.
 • Kúpeľná starostlivosť - poukaz a platby za kúpeľnú starostlivosť.
 • Zdravotná starostlivosť.

Sociálne zabezpečenie pacienta s nádorom prostaty - I. časť (PDF)

Sociálne zabezpečenie pacienta s nádorom prostaty - II. časť (PDF)

 • Zdroj

  1. Fedorová K. Sociálne zabezpečenie pacienta s nádorom prostaty. Pacientská brožúra. Bratislava, Janssen, 2016.
  2. Fedorová K. Sociálne zabezpečenie pacienta s nádorom prostaty 2. Pacientská brožúra. Bratislava, Janssen, 2017.
Zobraziť viac