Metastatický karcinóm prostaty a výživa

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť
 • Je každý pacient s metastatickým karcinómom vystavený nutričnému riziku? Aké sú príčiny nutričného rizika?

  Takmer každý pacient s metastatickým karcinómom je do určitej miery vystavený nutričnému riziku. Samotné ochorenie sprevádzajú metabolické zmeny, ktoré, ak sú bez kontroly, neodvratne vedú k zhoršeniu stavu organizmu a nakoniec k smrti. Tieto procesy sa dajú účinne zastaviť pomocou špecifickej onkologickej liečby. Táto vysokoúčinná liečba nádorov však často poškodí aj zdravé tkanivo a niektoré nežiaduce účinky onkologickej liečby môžu zhoršiť nutričný stav pacienta, alebo ho môžu vystaviť nutričnému riziku. Preto sa určitá forma nutričnej podpory odporúča u každého pacienta s metastatickým karcinómom.

 • V čom spočíva nutričná podpora?

  Nutričná podpora pozostáva zo širokej škály podporných opatrení, ako sú konzultácie v oblasti výživy až po užívanie určitých výživových doplnkov. Dôležité sú aj opatrenia, ktorých cieľom je nahradiť funkciu tráviaceho traktu za účelom udržania životných procesov. Čím vyššie je nutričné riziko pacienta s metastatickým karcinómom, tým intenzívnejšia by mala byť jeho nutričná liečba.

 • Je pacient s metastatickým karcinómom prostaty vystavený nutričnému riziku?

  Pacienti s metastatickým karcinómom prostaty sa vo všeobecnosti nepovažujú za tých, ktorí sú vystavení  najvyššiemu nutričnému riziku. Sú však pod určitým rizikom vyplývajúcim zo samotného ochorenia a ešte viac v dôsledku špecifickej liečby, ktorá sa im podáva.

 • Čo znamená pre pacienta mať primárnu alebo sekundárnu formu metastatického karcinómu?

  Pacientov s metastatickým karcinómom prostaty možno rozdeliť do dvoch skupín: pacientov s primárnym metastatickým karcinómom (s metastázami prítomnými pri úvodnej diagnóze karcinómu prostaty) a pacientov so sekundárnym metastatickým karcinómom (s návratom ochorenia po neúspešnej chirurgickej alebo radiačnej terapii). Základným typom liečby v oboch prípadoch je hormonálna terapia, pričom pacientom z prvej skupiny sa podáva tiež chemoterapia. Účelom hormonálnej terapie je znížiť hladinu mužských pohlavných hormónov – liečba blokujúca účinok testosterónu. Hladina mužských pohlavných hormónov sa môže znížiť dvoma spôsobmi: hormonálnymi injekciami alebo chirurgickým odstránením semenníkov. Obavy pacienta môžu zohrávať úlohu pri výbere a preferencii spôsobu terapie.

 • Z akého dôvodu sa karcinóm prostaty lieči hormonálnou terapiou? Aká je hormonálna terapia pri karcinóme prostaty?

  Dôvod liečby spočíva v tom, že karcinóm prostaty predstavuje ochorenie reagujúce na hormóny. Nádorové bunky obsahujú receptory pre mužské pohlavné hormóny. Mužské pohlavné hormóny (testosterón a jeho analógy) sa na tieto receptory viažu, pričom podporujú množenie nádorových buniek a tvorbu metastáz.

  Vyššie hladiny mužských pohlavných hormónov umožňujú rýche množenie nádorových buniek. Hormonálne injekcie, alebo chirurgická kastrácia zabránia tomu, aby mali nádorové bunky prístup k ich hlavnému zdroju stimulácie – mužským pohlavným hormónom.

  Hormonálna terapia môže byť podávaná formou hormonálnych injekcií, ktoré zabraňujú uvoľňovaniu mužských pohlavných hormónov zo semenníkov. Rovnaký účinok môže byť dosiahnutý chirurgickým odstránením semenníkov. Ďalšou možnosťou sú perorálne podávané tablety, ktoré blokujú účinky mužských pohlavných hormónov.

 • Môže byť hormonálna terapia sprevádzaná nežiaducimi účinkami?

  Samozrejme áno. Pri žiadnej liečbe nie sú nežiaduce udalosti vylúčené. V rámci rozhodovacieho procesu bude váš lekár vždy brať do úvahy skutočnosť, či prínos terapie prevažuje nad rizikom nežiaducich udalostí. V krátkodobom horizonte sú nežiaduce účinky pri hormonálnej liečbe dobre zvládnuteľné, preto by mala byť liečba zameraná hlavne na kontrolu priebehu ochorenia, predĺženie života a zvýšenie jeho kvality. Dobrou správou je skutočnosť, že ako pacient máte veľký vplyv na zmiernenie týchto nežiaducich účinkov. Môžete ho dosiahnuť zdravým životným štýlom, telesnou aktivitou, posilňovaním a vhodnou výživou. 

 • Aké sú nežiaduce účinky spojené s hormonálnou liečbou?

  Nežiaduce účinky sa môžu prejavovať ako zvýšená únava, znížená sexuálna aktivita, problémy s erekciou, návaly tepla s potením, strata svalovej hmoty, sily, funkčnosti svalov a zvýšeným podielom telesného tuku. Prínos liečby, napr. predĺženie života, však s určitosťou prevyšuje nežiaduce účinky s ňou spojené. Manažment ochorenia je dosiahnutý pomocou liekov, zatiaľ čo zmiernenie nežiaducich účinkov máte vo veľkej miere pod svojou kontrolou.

 • What is the meaning of "castration-resistant prostate cancer"?

  After certain time some cancer cells can develop resistance to low levels of testosterone, and the disease starts to progress again. This is what is meant by castration-resistant prostate cancer. In such cases, castration therapy must be supplemented with hormone therapy, chemotherapy, or therapy with radium isotope. Some forms of therapy require additional administration of low doses of corticosteroids (to prevent adverse effects), which can also negatively affect nutritional status.

 • Čo znamená výraz  „na kastráciu rezistentný karcinóm prostaty“?

  V prípade niektorých nádorových buniek sa po určitom čase môže vyvinúť rezistencia (odolnosť) voči nízkym hladinám testosterónu a ochorenie začne opäť postupovať. Tento stav označujeme ako karcinóm prostaty rezistentný na kastráciu. V takýchto prípadoch je potrebné kastračnú terapiu doplniť o hormonálnu terapiu, chemoterapiu alebo terapiu izotopom rádia. Niektoré formy liečby navyše vyžadujú podanie nízkych dávok kortikosteroidov (na zabránenie nežiaducich účinkov), ktoré tiež môžu negatívne ovplyvniť nutričný stav.

 • Vyžadujú pacienti s metastatickým karcinómom prostaty nutričnú starostlivosť?

  Nutričné riziko je potrebné vziať do úvahy u každého pacienta. Ak takéto riziko existuje, nutričná podpora je vhodná. Keďže kastračná terapia môže zhoršiť nutričný stav, odporúča sa vyšetrenie pacientov z hľadiska nutričného rizika a komplexnej starostlivosti. Mužské pohlavné hormóny napomáhajú pri udržiavaní svalovej hmoty, taktiež sily a funkčných vlastností tela, ale nie sú jediným stimulátorom rastu svalov. Ten možno dosiahnuť aj silovým tréningom alebo anaeróbnou telesnou aktivitou. Jednoducho povedané, ide o cvičenia zamerané na silu. Takýto tréning má terapeutický, nie preventívny charakter.

 • Akým spôsobom môže byť telesná aktivita súčasťou terapie metastatického karcinómu prostaty?

  Bolo dokázané, že pacienti, ktorým sa podarí udržať aktívnu svalovú hmotu, sa môžu tešiť z dlhšieho prežívania a nižšieho výskytu nežiaducich účinkov pri špecifických onkologických terapiách. Je potrebné vziať do úvahy tiež skutočnosť, že silový tréning je prospešný nielen pre zaťažované svaly, ale v dôsledku aktivity chemických mediátorov (myokínov) aj pre ostatné svaly.

  Muži vo veku šesťdesiat, sedemdesiat alebo osemdesiat rokov predstavujú väčšinu pacientov s karcinómom prostaty, pričom príslušníci týchto vekových skupín sú zvyčajne už menej telesne aktívni. Ale v určitom období svojho života aspoň niektorí z týchto mužov boli telesne aktívni. Najlepšie je začať s takou telesnou aktivitou, ktorú najlepšie poznáte. Telesná aktivita je najúčinnejší nástroj pre získanie kontroly nad ochorením. Okrem toho poskytuje telesné cvičenie veľký prínos pre myseľ a náladu, a je jedinou osvedčenou činnosťou proti pocitu únavy.

 • Prečo by si mali pacienti s karcinómom zvýšiť svoj príjem proteínov?

  Svaly pozostávajú z proteínov a proteíny sú zložené z aminokyselín. Aminokyseliny predstavujú stavebné jednotky našich svalov. U zdravého jedinca sa staré svalové tkanivo neustále nahrádza novým. V dôsledku metabolických zmien u pacienta s nádorovým ochorením už tento proces nie je v rovnováhe, pričom dochádza k väčšej strate svalovej hmoty než k jej tvorbe. Z tohto dôvodu potrebujú mať pacienti s karcinómom vyšší príjem proteínov. Odporúčaný denný príjem u zdravého človeka predstavuje 1 g/kg telesnej hmotnosti, pričom u pacientov s karcinómom sa toto množstvo zvyšuje na 1,6 – 1,8 g/kg. Pestrá strava bez problémov naplní potreby zdravého jedinca. Na druhej strane, zvýšená potreba proteínov vyžaduje ich vyšší príjem, preto by pacienti s metastatickým karcinómom mali konzumovať viac potravín bohatých na proteíny, ako sú mäso, ryby, vajcia, sója, kamut (druh pšenice s orechovou príchuťou – pozn. prekladateľa), quinoa, atď. Treba zdôrazniť, že potraviny bohaté na bielkoviny je potrebné konzumovať počas celého dňa (trikrát denne), čím sa podporuje lepšie vstrebávanie živín v gastrointestinálnom trakte. Vstrebávanie proteínov sa dá zlepšiť aj telesnou aktivitou. Počas cvičenia a po ňom dochádza k zvýšenému prívodu krvi do svalov, čím sa vstrebávanie živín stáva účinnejším. Toto je proces, pri ktorom sa dosiahne maximálne zachovanie svalovej hmoty.    

 • Mal by som ako onkologický pacient znížiť svoju hmotnosť?

  Strata hmotnosti rozhodne nie je cieľom nutričnej podpory. Pozornosť však treba venovať sarkopenickej obezite, ktorá sa týka pacientov s relatívne vysokým indexom telesnej hmotnosti a takmer úplným nedostatkom aktívnej svalovej hmoty. Sarkopenická obezita tiež predstavuje formu nutričného rizika (Sarkopénia neznamená len stratu svalovej hmoty (muscle mass), dochádza aj ku zhoršeniu kvality svalovej hmoty a funkcie svalu).

 • Mám dbať o to, aby som nenadobudol tukové zásoby?

  Je potrebné klásť dôraz, aby sa predišlo nadobudnutiu nefunkčnej tukovej hmoty. Nižšie hladiny testosterónu znížia základné potreby z hľadiska výživy (bazálny metabolizmus), ktoré podporujú tvorbu tukových zásob pri rovnakom množstve prijatej stravy. Telesná aktivita tiež zohráva dôležitú úlohu pri prevencii, v tomto prípade sa uprednostňuje vytrvalostné cvičenie. Ak bol index telesnej hmotnosti pred začiatkom liečby prijateľný, odporúča sa zachovať príjem stravy na rovnakej úrovni, pričom sa má súčasne zvyšovať úroveň telesnej aktivity. Kritériá pre nadváhu (index telesnej hmotnosti) sú u pacientov menej prísne než u zdravých jedincov.

 • Aká je základná zásada nutričnej podpory pre pacientov s metastatickým karcinómom prostaty?

  Rozhodne sa odporúča telesná aktivita s dôrazom na pravidelné posilňovanie. Odporúča sa tiež príjem proteínov trikrát denne. Potrebné sú dostatočné a pravidelné dávky stravy. Strata chuti do jedla by nemala mať za následok odmietanie jedla, ktoré vedie k podvýžive a horším výsledkom liečby. Je dôležité, aby sa dodržiavali múdre slová Hippokrata, otca medicíny, ktorý povedal, že jedlo je liek. Zabezpečte, aby bol váš príjem stravy primeraný a pravidelný, napriek možnej strate chuti do jedla, s ktorou sa môžete stretnúť. Ak začnete nadmerne strácať svalovú hmotu, lekár vám môže predpísať komplexnú nutričnú starostlivosť. Dve základné evolučné aktivity ľudstva, ktoré nám umožnili prežiť, boli hľadanie potravy (telesná aktivita!) a jedenie. Obidve sú stále dôležité na to, aby sme žili dlhý a pohodlný život napriek diagnóze metastatický karcinóm prostaty.

Zobraziť viac