Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.
Ochorenie
V našom mozgu sa nachádza špeciálna časť zodpovedná za identifikáciu toho, čo osobne považujeme za dôležité, t. j. toho, čo sa nás priamo týka. Táto časť mozgu sa aktivuje v nasledujúcich situáciách: keď narazíme na zdanlivo známu osobu (napr. na ulici prejdeme okolo mnohých neznámych ľudí, ale keď náhle narazíme na priateľa alebo známu osobu, táto časť mozgu sa aktivuje a vďaka nej budeme známu tvár (osobu) vnímať. Všimneme si informácie, ktoré sú pre nás zaujímavé, ktoré sa nás určitým spôsobom týkajú (napr. po ceste na ulici prejdeme okolo mnohých reklám, ale hľadáme iba špecifický objekt alebo miesto).
Ak nájdeme reklamu na tento objekt alebo miesto, táto časť mozgu sa aktivuje. Uvedomíme si, že toto hľadáme. Náš mozog narazí na informácie, ktoré sa z nejakého dôvodu zdajú byť významné, dôležité alebo zaujímavé (napr. sa to môže stať, keď si zanietený motorkár všimne vystavenú novú motorku).
Táto časť mozgu sa takisto aktivuje, keď sa stane niečo nové alebo nečakané, čo je pre nás prekvapivé. Táto časť mozgu vydá signál, že nás daná situácia alebo udalosť skutočne prekvapila, že sa stalo niečo, čo sme nečakali. Aktivitu v tejto časti mozgu umožňuje dopamín. Antipsychotiká ovplyvňujú dopamínový systém. Dopamín je látka prítomná v mozgu všetkých ľudí. Dopamín pôsobí na určitú časť mozgu. Táto časť mozgu je zodpovedná za identifikáciu vecí, ktoré sú významné, nové alebo prekvapivé. Vo výskume sa označuje ako mezolimbická dráha spájajúca niekoľko oblastí mozgu.
Aktivita mozgu, podobne ako akéhokoľvek iného orgánu v tele, môže byť normálna, potlačená alebo zvýšená. Týmto spôsobom môžeme chápať aj psychózu. Táto časť mozgu sa stane nadmerne aktívnou, keď si postihnutá osoba berie príliš mnoho vecí osobne a ich vzťahuje na seba. Považuje príliš mnoho vecí za významné, zdá sa jej, že sa jej všetky veci týkajú. Príliš mnoho vecí je prekvapivých. Takáto nadmerná aktivácia účinkov dopamínu v mozgu vedie k psychóze. Ak sa u vás rozvinie tento problém, máte dojem, že cudzie osoby na ulici alebo vo verejnej doprave sa na vás pozerajú, hovoria o vás, dávajú vám nejaké signály alebo niečo o vás vedia. Takisto dostávate signály z okolia, ktoré vnímate ako mierené osobne vám – môže ísť o reklamné tabule, úryvky z rádiových alebo televíznych programov alebo iné okolité predmety a/alebo situácie. Vnímate nielen to, čo by vás obvykle zaujímalo, ale takisto všetky veci z okolia a zdá sa vám, že sa vás týkajú. Dokonca máte podozrenie na vzájomné spojenia a/alebo skryté správy.
Liečba schizofrénie
Ako fungujú predpísané lieky ? Antipsychotiká obnovujú správnu funkciu tejto časti mozgu. Liečia nadmernú aktivitu tejto časti mozgu. Kontrolujú aktivitu časti mozgu zodpovednej za identifikáciu a odlíšenie vecí, ktoré sa týkajú danej osoby a ktoré sú nové a prekvapivé. Lieky môžu znižovať nadmerné vnímanie a zdanie, že to, čo vidíte a počujete, sa týka priamo vašej osoby. Obmedzujú príjem príliš veľkého množstva signálov zvonka a umožňujú vám fungovať ako pred rozvojom psychózy.
Lieky pomáhajú pacientovi vnímať vo vzťahu k sebe samému len to, čo sa ho skutočne týka. Cieľom pravidelného dodržiavania predpísaného liečebného režimu je pomôcť vám vnímať iba tie osoby na ulici, ktoré sú vám skutočne známe, a nereagovať na okoloidúcich – nevnímať všetky reklamy alebo konverzácie a slová, ktoré zachytíte – iba tie, ktoré sú skutočne s vami spojené. Okrem toho vás účinky antipsychotík upokoja, znížia nervové napätie, úroveň hnevu alebo agresivity, zlepšia vaše denné aktivity a spánok v noci.
Možno ale budete vnímať lieky ako „zázračný spôsob“, ako vyriešiť všetky vaše životné problémy. Prehnané alebo zbytočné obavy vám pri liečbe určite nepomôžu. Ani nesplniteľná nádej, že sú tieto lieky „zázračné“. Pomôže vám ale rozumný prístup a vaši známi a priatelia. Aj váš lekár, váš psychológ alebo iní zdravotníci. Psychologická podpora, psychoterapia, psychologické vzdelávanie alebo iné formy psychologickej podpory poskytované v priebehu liečby liekmi, sú dôležitými prvkami terapie. Antipsychotické lieky sa podávajú na priamu liečbu psychotických príznakov, ako aj na prevenciu opätovného rozvoja psychózy, keďže liečia nadmerné vnímanie okolia a zdanie, že sa vás všetko týka. Po odznení príznakov sa lieky obvykle podávajú v menších dávkach s dlhodobým účinkom s cieľom zabrániť opakovaným epizódam psychózy. Spôsob riadenia liečby závisí od vášho rozhodnutia, ktoré spravíte spolu s vašim ošetrujúcim lekárom. Antipsychotiká sú dostupné v dvoch formách. Obe formy podávania liekov majú preukázanú účinnosť a bezpečnosť: perorálne lieky (podávané ústami, najčastejšie tablety, niektoré prípravky sú dostupné i v kvapalnej forme). Takýchto liekov existuje veľa.  Je potrebné ich pravidelne užívať podľa odporúčania vášho lekára.  Lieky sa najčastejšie používajú v režime jedenkrát denne. Niektoré lieky vyžadujú niekoľko dávok denne. V prípade tabliet sú pacienti schopní ich užívanie zvládnuť sami. Lieky sú účinné, ak sú neustále dodržiavané predpísané dávky. Užívajte odporučenú dávku predpísaných liekov denne; 
Lieky s dlhodobým účinkom (podávané injekčne). V závislosti od typu lieku sa môže podávať v rôznych časových intervaloch. Liek si zachováva účinnosť po celú dobu, bez potreby ďalších podaní. S touto formou liečby nie je potrebné myslieť na denné užívanie lieku a riziko vynechania dávky je výrazne nižšie. Bez ohľadu na liekovú formu (perorálne tablety alebo injekcie s dlhodobým účinkom) je prísne dodržiavanie predpísaného liečebného režimu kľúčové. Tieto lieky upravujú nadmerne aktívny dopaminergný systém do normy. Týmto spôsobom vedú k úprave vyššie uvedených procesov: - Nadmerné zdôrazňovanie dôležitosti okolitých prvkov; - Identifikácia „prediktívnych chýb“, ktoré v skutočnosti neexistujú. Antipsychotiká sa snažia o zníženie vyššie uvedenej „nadmernej aktivity“ a „kontrolu“ aktivity dopaminergného systému s cieľom odstrániť popísané patologické procesy. Váš mozog bude teda identifikovať iba situácie alebo podnety, ktoré sa k vám skutočne viažu. Prípadne podľa novších teórií prestane identifikovať udalosti ako nové, významné a prekvapivé, keď v skutočnosti ide o bežné každodenné situácie a signály. Je dôležité uviesť, že popísaný systém nie je vhodné potlačiť príliš (znížiť jeho aktivitu), keďže potom liečená osoba môže stratiť záujem o všetko okolo, t. j. nič sa nebude zdať nové, zaujímavé alebo významné. Takýto prístup môže mať nepriaznivý vplyv na motivačné procesy (a teda viesť k druhotným negatívnym príznakom).
 
Mapy
Mapa
Nič sme nenašli.

Pridať zdravotnícke zariadenie

<span>Chyba formulára</span> Pridať zdravotnícke zariadenie <span>!</span>

*Polia sú povinné

Prehlasujeme, že kontaktné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári, budú spracované a použité v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Informácie o novom zdravotníckom zariadení budú skontrolované a zverejnené na našich webových stránkach. Odoslaním tohto formulára vyhlasujete, že ste oprávnený zdravotníckym zariadením tak urobiť.

Príbehy pacientov
Komu povedať, že trpím schizofréniou? A ako na to? - Porozprávajme sa o tom! Naše skúsenosti z prvej ruky

Komu povedať, že trpím schizofréniou? A ako na to? - Porozprávajme sa o tom! Naše skúsenosti z prvej ruky

Sedieť na pódiu a dávať rozhovory pred stovkami ľudí je zaujímavá skúsenosť, hlavne ak sa pravdepodobne každý z divákov opýta nasledujúce otázky: Ako to robíme?

Video