Ciele a pravidlá liečby schizofrénie

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť
CEE_SCHIZO_treatment_01_A

Základné pravidlá pre liečbu duševných porúch sú:

  • včasná identifikácia príznakov a zákrok s cieľom zabrániť ďalšiemu zhoršeniu poruchy,
  • zabránenie recidívy ochorenia,
  • individuálny výber liečebných metód a viacstranný prístup,
  • poučenie pacienta a jeho rodiny a ich aktívna účasť na liečbe,
  • podpora pri liečbe a účasť v rodinnom a spoločenskom živote,
  • uprednostnenie domáceho pred nemocničným prostredím pri realizácii liečby.

Tieto pravidlá boli rozobrané v článku Pravidlá liečby duševných porúch a ochorení (v kategórii Duševné poruchy v záložke: Duševné zdravie a poruchy).

Zapamätajte si!

Jedným z najväčších rizík pre pacientov so schizofréniou je nedodržiavanie liečebného režimu. Dôsledné dodržiavanie odporúčanej liečby môže pomôcť zabrániť mnohým problémom, ktoré vedú k zhoršeniu zdravotného stavu. Takisto je potrebné venovať pozornosť bezpečnosti a byť zodpovedný voči sebe a svojej rodine. Teraz je to ešte jednoduchšie – lieky s dlhodobým účinkom pomáhajú pacientom fungovať a liečiť poruchy. Duševná porucha nie je konečný rozsudok – život so schizofréniou je ťažký, ale je ho možné zlepšiť.

Zobraziť viac