Ciele liečby schizofrénie

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Za posledné polstoročie prešli ciele liečby významným vývojom. Pred 50 rokmi bolo hlavným cieľom utlmiť pacientov, pred 30 rokmi znížiť bludy a halucinácie.

To umožnil príchod nových antipsychotík a nových stratégií liečby založenej na prostredí a psychosociálnej liečby. Dokladajú to aj kritériá trvalej remisie alebo zotavenia sa zo schizofrénie uverejnené expertmi v tejto oblasti pred niekoľkými rokmi.

Remisia schizofrénie je definovaná ako stav, kedy pacient spĺňa všetky nasledujúce kritériá:

  • redukcia všetkých negatívnych a pozitívnych príznakov podľa stupnice hodnotenia duševného stavu (za posledné 2 roky),
  • práca na aspoň polovičný úväzok alebo štúdium aspoň polovicu času či externé štúdium za posledné 2 roky,
  • pre osoby v dôchodkovom veku – aktívna účasť na rodinnom živote, rekreácie a dobrovoľnícke činnosti,
  • schopnosť samostatného nezávislého každodenného fungovania, schopnosť nezávisle začínať s činnosťami,
  • stretnutia za účelom udržať spoločenské väzby s inými ľuďmi než členovia rodiny aspoň raz za týždeň.
CEE_SCHIZO_treatment_01_B
Stock photo. Posed by model.

Viete, že...

V súčasnosti sú ciele liečby dosť odlišné a vzťahujú sa na tzv. funkčnú remisiu. Je to situácia, kedy sa osoba trpiaca na schizofréniu vráti na dobrú funkčnú úroveň v rodine, v škole alebo v práci, medzi priateľmi a pri voľnočasových aktivitách.

Môžu pacienti so schizofréniou uzavrieť manželstvo a mať deti?

Rodina a byť člen rodiny je jedným zo základných prvkov ľudského fungovania. Neexistujú oprávnené dôvody, na základe ktorých by pacienti so schizofréniou neboli schopní žiť v manželstve alebo partnerskom vzťahu alebo neboli schopní vychovávať deti (riziko zdedenia choroby je rozobrané v článku Čo spôsobuje schizofréniu? v kategórii Čo je schizofrénia a ako sa diagnostikuje? v záložke Schizofrénia).

Zapamätajte si!

Súčasné liečebné možnosti, vrátane stratégií nemocničnej a komunitnej liečby, uľahčujú nadväzovanie a udržiavanie intímnych vzťahov.

Zobraziť viac