Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Lieky na schizofréniu

Moderné liečebné formy

Moderné liečebné formy

Základom liečby schizofrénie je neustále užívanie správne zvolených antipsychotík.

Prídavná liečba

Prídavná liečba

V liečbe psychózy sa okrem antipsychotík a korekčných liekov používajú aj iné lieky. Hlavne v situáciách, kedy u pacienta dochádza k významným zmenám nálady (napr. depresia) alebo správania (napr. agresivita). Vtedy sa aktuálne antipsychotiká (typické alebo atypické) kombinujú s antidepresívami alebo stabilizátormi nálady. Vyššie uvedené lieky patria do skupiny psychotropných liekov.

Antipsychotiká

Antipsychotiká

Schizofrénia je porucha metabolickej rovnováhy v mozgu a aktivity neurotransmiterov v určitých častiach mozgu. Aj keď doposiaľ nebol objavený žiadny liek priamo na schizofréniu, použitie dostupných antipsychotík umožňuje navodiť remisiu alebo stlmiť psychotické príznaky a chrániť proti opätovným návratom ochorenia.