Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Čo je schizofrénia?

Ako funguje mozog?

Ako funguje mozog?

Morfologický základ duševného zdravia je správne fungujúci nervový systém. Súčasťou centrálnej nervovej sústavy (CNS) je i mozog, ktorý sa nachádza v lebke. Druhá časť CNS, miecha, je umiestnená v prakticky celom kanáli v chrbtici.

Ako sa starať o duševné zdravie?

Ako sa starať o duševné zdravie?

Možnosť starostlivosti o zdravie, posilňovania fyzickej a duševnej kapacity a predchádzať tak ochoreniu má každý z nás.

Definícia zdravia a duševného zdravia

Definícia zdravia a duševného zdravia

Definícia zdravia zahŕňa niekoľko oblastí – fyzickú, duševnú, spoločenskú a duchovnú. Môžeme hovoriť o plnom zdraví, keď sú všetky vyššie uvedené oblasti v poriadku. Duševné zdravie je vo všeobecnosti dôležitým prvkom zdravia a aj keď vezmeme do úvahy jeho nejednoznačnosť a vágnosť, kvôli ktorým neexistuje jediná zrejmá definícia duševného zdravia, jeho dôležitosť zdôrazňuje väčšina prístupov k významu zdravia.

Stigmatizácia a iné prekážky v liečbe duševných porúch

Stigmatizácia a iné prekážky v liečbe duševných porúch

Hlavnou prekážkou pri liečbe duševných porúch sú nedostatočné znalosti, informácie o príznakoch a možnostiach účinnej liečby na jednej strane a šírenie nesprávnych negatívnych názorov (stereotypov) o duševných poruchách v spoločnosti, čo vedie k negatívnym vplyvom na pacientov (stigmatizácia). Okrem toho je stále nedostatok určitých jednotiek zaisťujúcich psychiatrickú terapiu, hlavne ambulancií a iných foriem liečby mimo nemocnice.

Pracovná neschopnosť pri duševných poruchách

Pracovná neschopnosť pri duševných poruchách

Všetko toto môže obmedzovať, čiastočne alebo úplne, schopnosť duševne chorých pacientov rozumne sa zamestnať alebo dokonca do tej miery, že nie sú schopní zvládať ani každodenné potreby a vyžadujú neustálu starostlivosť a pomoc inej osoby.

Pravidlá pri liečbe duševných porúch

Pravidlá pri liečbe duševných porúch

Signály, ktoré je potrebné zaznamenať a rozobrať s lekárom alebo psychológom, sú veľmi rôznorodé a môžu sa objavovať samostatne alebo súčasne.

Typy duševných porúch

Typy duševných porúch

Identifikácia typických príznakov duševných porúch je zásadná pre správnu diagnostiku.

Dôležité príznaky

Dôležité príznaky

Charakteristickým prvkom príznakov duševnej poruchy je u väčšiny ich nešpecifický charakter – t.j. rovnaké príznaky (napr. úzkosť, zhoršená nálada, bludy, halucinácie, poruchy pamäti) môžu byť prítomné u rôznych telesných a duševných porúch.

Čo sú to duševné poruchy ?

Čo sú to duševné poruchy ?

Nie každé duševné nepohodlie je potrebné interpretovať ako duševnú poruchu. Rozrušenie, úzkosť, smútok, nechuť niečo robiť, nespavosť a nedostatočná chuť do jedla sú všetko prirodzené reakcie na udalosti, konflikty, straty a rozčarovanie v živote.

Príčiny schizofrénie

Príčiny schizofrénie

Ak nikto vo vašej rodine nemal schizofréniu, riziko rozvoja choroby je 1:100.

Schizofrénia a psychóza

Schizofrénia a psychóza

Psychóza je závažná porucha, ktorá môže ovplyvniť väčšinu funkčných aspektov človeka.

Čo je schizofrénia?

Čo je schizofrénia?

Pojem „schizofrénia“ nie je jednoznačný z pohľadu diagnostiky a liečby. Je spojený s rôznymi chybnými zovšeobecneniami a mýtmi. Vytvoril ho Eugen Bleuer, švajčiarsky psychiater, ktorý skombinoval dve grécke slová: schizis (rozštiepený) a phren (myseľ). Jednalo sa o psychózu, ktorá mala popisovať „rozštiepenú myseľ“ a nemá nič spoločné s „rozdvojenou osobnosťou“, čo je nepsychotický príznak zo skupiny disociatívnych porúch.