Čo je schizofrénia?

 • Ako funguje mozog?

  Ako funguje mozog?

  Morfologický základ duševného zdravia je správne fungujúci nervový systém. Súčasťou centrálnej nervovej sústavy (CNS) je i mozog, ktorý sa nachádza v lebke. Druhá časť CNS, miecha, je umiestnená v prakticky celom kanáli v chrbtici.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Ako sa starať o duševné zdravie?

  Ako sa starať o duševné zdravie?

  Možnosť starostlivosti o zdravie, posilňovania fyzickej a duševnej kapacity a predchádzať tak ochoreniu má každý z nás.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Definícia zdravia a duševného zdravia

  Definícia zdravia a duševného zdravia

  Definícia zdravia zahŕňa niekoľko oblastí – fyzickú, duševnú, spoločenskú a duchovnú. Môžeme hovoriť o plnom zdraví, keď sú všetky vyššie uvedené oblasti v poriadku. Duševné zdravie je vo všeobecnosti dôležitým prvkom zdravia a aj keď vezmeme do úvahy jeho nejednoznačnosť a vágnosť, kvôli ktorým neexistuje jediná zrejmá definícia duševného zdravia, jeho dôležitosť zdôrazňuje väčšina prístupov k významu zdravia.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Stigmatizácia a iné prekážky v liečbe duševných porúch

  Stigmatizácia a iné prekážky v liečbe duševných porúch

  Hlavnou prekážkou pri liečbe duševných porúch sú nedostatočné znalosti, informácie o príznakoch a možnostiach účinnej liečby na jednej strane a šírenie nesprávnych negatívnych názorov (stereotypov) o duševných poruchách v spoločnosti, čo vedie k negatívnym vplyvom na pacientov (stigmatizácia). Okrem toho je stále nedostatok určitých jednotiek zaisťujúcich psychiatrickú terapiu, hlavne ambulancií a iných foriem liečby mimo nemocnice.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Pracovná neschopnosť pri duševných poruchách

  Pracovná neschopnosť pri duševných poruchách

  Všetko toto môže obmedzovať, čiastočne alebo úplne, schopnosť duševne chorých pacientov rozumne sa zamestnať alebo dokonca do tej miery, že nie sú schopní zvládať ani každodenné potreby a vyžadujú neustálu starostlivosť a pomoc inej osoby.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Pravidlá pri liečbe duševných porúch

  Pravidlá pri liečbe duševných porúch

  Signály, ktoré je potrebné zaznamenať a rozobrať s lekárom alebo psychológom, sú veľmi rôznorodé a môžu sa objavovať samostatne alebo súčasne.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Typy duševných porúch

  Typy duševných porúch

  Identifikácia typických príznakov duševných porúch je zásadná pre správnu diagnostiku.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Dôležité príznaky

  Dôležité príznaky

  Charakteristickým prvkom príznakov duševnej poruchy je u väčšiny ich nešpecifický charakter – t.j. rovnaké príznaky (napr. úzkosť, zhoršená nálada, bludy, halucinácie, poruchy pamäti) môžu byť prítomné u rôznych telesných a duševných porúch.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Čo sú to duševné poruchy ?

  Čo sú to duševné poruchy ?

  Nie každé duševné nepohodlie je potrebné interpretovať ako duševnú poruchu. Rozrušenie, úzkosť, smútok, nechuť niečo robiť, nespavosť a nedostatočná chuť do jedla sú všetko prirodzené reakcie na udalosti, konflikty, straty a rozčarovanie v živote.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Príčiny schizofrénie

  Príčiny schizofrénie

  Ak nikto vo vašej rodine nemal schizofréniu, riziko rozvoja choroby je 1:100.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Schizofrénia a psychóza

  Schizofrénia a psychóza

  Psychóza je závažná porucha, ktorá môže ovplyvniť väčšinu funkčných aspektov človeka.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť
 • Čo je schizofrénia?

  Čo je schizofrénia?

  Pojem „schizofrénia“ nie je jednoznačný z pohľadu diagnostiky a liečby. Je spojený s rôznymi chybnými zovšeobecneniami a mýtmi. Vytvoril ho Eugen Bleuer, švajčiarsky psychiater, ktorý skombinoval dve grécke slová: schizis (rozštiepený) a phren (myseľ). Jednalo sa o psychózu, ktorá mala popisovať „rozštiepenú myseľ“ a nemá nič spoločné s „rozdvojenou osobnosťou“, čo je nepsychotický príznak zo skupiny disociatívnych porúch.

  Zdieľať cez e-mail
  Stiahnuť
  Vytlačiť