Ako sa starať o duševné zdravie?

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Možnosť starostlivosti o zdravie, posilňovania fyzickej a duševnej kapacity a predchádzať tak ochoreniu má každý z nás.

CEE_SCHIZO_disease_01_B
Stock photo. Posed by model.

Snaha o zlepšenie fyzického a duševného zdravotného stavu je dôležitá hlavne po chorobe – budeme potom mať väčšiu pravdepodobnosť, že ochorenie sa nevráti a že straty, ktoré naše telo pri chorobe utrpelo, budú nahradené.

Existuje mnoho faktorov zlepšujúcich zdravie. Určite ho posilníme správnou výživou, dodržiavaním hygieny, cvičením na čerstvom vzduchu, oddychom a relaxáciou, vytváraním a udržiavaním pozitívnych kontaktov a vzťahov s blízkymi osobami, kultúrou a duchovnými tradíciami a vyhýbaniu sa situáciám a správaniu, ktoré môžu predstavovať riziká a hrozby pre naše zdravie.

Je dôležité vedieť, že...

Podobne, ako sa telesné zdravie prejavuje efektívnym fungovaním organizmu (pohybová aktivita a schopnosť zvládať telesnú záťaž) a neprítomnosťou telesných vnemov (bolesti, dýchavičnosť atď.), duševné zdravie sa prejavuje ako dobrý funkčný stav našej psychiky.

Starostlivosť o duševnú hygienu má pozitívny vplyv, dôležité je hlavne nasledujúce:

 • pozitívna nálada,
 • dobrý emočný prístup,
 • účinné zvládanie príliš silných a negatívnych emócií,
 • účinné sústredenie sa a pozornosť,
 • dobrá pamäť a schopnosť spomenúť si,
 • schopnosť efektívne sa učiť,
 • adekvátne vnímanie,
 • hodnotenie a porozumenie udalostí a javov,
 • účinné vykonávanie úloh,
 • určovanie a dosahovanie cieľov,
 • riešenie náročných problémov,
 • zapojenie sa do života našej komunity

 

Zobraziť viac