Čo je schizofrénia?

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Pojem „schizofrénia“ nie je jednoznačný z pohľadu diagnostiky a liečby. Je spojený s rôznymi chybnými zovšeobecneniami a mýtmi. Vytvoril ho Eugen Bleuer, švajčiarsky psychiater, ktorý skombinoval dve grécke slová: schizis (rozštiepený) a phren (myseľ). Jednalo sa o psychózu, ktorá mala popisovať „rozštiepenú myseľ“ a nemá nič spoločné s „rozdvojenou osobnosťou“, čo je nepsychotický príznak zo skupiny disociatívnych porúch.

Na druhej strane definuje Americká psychologická spoločnosť schizofréniu ako „závažné duševné ochorenie“, čo nie je pravda, pretože to označuje nezvratnosť zmien a my už vieme, že pacienti so schizofréniou majú obdobia bez príznakov a 15  % z nich môže byť po prvej psychotickej epizóde duševne zdravých až do konca života.

Dôvodom vzniku príznakov schizofrénie sú abnormality funkcie mozgu, ktoré budeme podrobnejšie rozoberať v nasledujúcom článku.

MKCH 10, Medzinárodná klasifikácia chorôb, špecifikuje nasledujúce typy schizofrénie:

F20.0 Paranoidná schizofrénia
F20.1 Hebefrénna schizofrénia
F20.2 Katatónna schizofrénia
F20.3 Nediferencovaná schizofrénia
F20.4 Postschizofrenická depresia
F20.5 Reziduálna schizofrénia
F20.6 Jednoduchá schizofrénia
F20.8 Iná schizofrénia
F20.9 Nešpecifikovaná schizofrénia

Dané typy schizofrénie sa medzi sebou líšia v intenzite príznakov a priebehu poruchy, toto delenie však významne neovplyvňuje diagnostiku či liečbu poruchy a z pohľadu pacienta a/alebo jeho ošetrovateľa nemá praktický význam. Americká psychiatrická spoločnosť sa v najnovšej klasifikácii DSM-V odkláňa od typov schizofrénie a prechádza k „priestorovej identifikácii“, ktorá bude bližšie rozoberaná v kapitole „Príznaky schizofrénie“.

Zobraziť viac