Definícia zdravia a duševného zdravia

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Definícia zdravia zahŕňa niekoľko oblastí – fyzickú, duševnú, spoločenskú a duchovnú. Môžeme hovoriť o plnom zdraví, keď sú všetky vyššie uvedené oblasti v poriadku. Duševné zdravie je vo všeobecnosti dôležitým prvkom zdravia a aj keď vezmeme do úvahy jeho nejednoznačnosť a vágnosť, kvôli ktorým neexistuje jediná zrejmá definícia duševného zdravia, jeho dôležitosť zdôrazňuje väčšina prístupov k významu zdravia.

Zapamätajte si!

Najčastejšie chápeme zdravie ako neprítomnosť choroby alebo bolesti. Je však dobré nezabúdať, že určité vnemy sa u človeka nemusia objaviť v dôsledku choroby.

Na druhú stranu neprítomnosť vnemu nevylučuje chorobu nášho tela, ktorú je možné identifikovať iba presným vyšetrením lekárom a veľmi často ďalšími vyšetreniami (laboratórne testy, röntgen a ultrazvukové vyšetrenie).

Z toho dôvodu aktuálna definícia popisuje zdravie ako „neprítomnosť choroby alebo postihnutia so súčasným plným zdravím, fyzickou a spoločenskou pohodou“ (definícia Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO).

CEE_SCHIZO_disease_01_C
Stock photo. Posed by model.

Zdravie je často chápané ako schopnosť človeka dosiahnuť hranice svojho fyzického, duševného a spoločenského potenciálu a schopností a pozitívne reakcie na akékoľvek výzvy. Hovoríme, že niekto má dobré zdravie, ak má dostatok energie a odolnosti, je schopný udržať systémovú rovnováhu a odolný voči chorobám, aj pri významnej telesnej (ťažká práca) a duševnej (faktory psychosociálneho stresu) záťaži a v nepriaznivých podmienkach prostredia (zmeny počasia, náročné životné podmienky, osobné konflikty).

Zaujímavé je, že niektorí sa snažia overiť svoje limity aj v extrémnych podmienkach ako napr. školy prežitia, lezenie po skalách alebo športové výkony.

Zobraziť viac