Dôležité príznaky

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Charakteristickým prvkom príznakov duševnej poruchy je u väčšiny ich nešpecifický charakter – t.j. rovnaké príznaky (napr. úzkosť, zhoršená nálada, bludy, halucinácie, poruchy pamäti) môžu byť prítomné u rôznych telesných a duševných porúch.

Príznaky, ktoré poukazujú na nežiaduci stav duševného zdravia:

 • nadmerný strach;
 • neodbytné, obsedantné myšlienky alebo činnosti, ku ktorým sa opakovane vraciame, aj keď by sme sa ich radšej zbavili;
 • podráždenosť, zúrivosť, agresivita, nestálosť emócií, neovládateľnosť;
 • sklesnutá nálada a/alebo smútok, bez akéhokoľvek adekvátneho dôvodu;
 • pokles alebo strata schopnosti tešiť sa alebo prežívať radosť;
 • neustála posadnutosť nepríjemnými smutnými myšlienkami, nadmerný alebo bezdôvodný pesimizmus;
 • poruchy správania;
 • pocit nedostatku energie, životnej dynamiky a sily;
 • duševné a motorické spomalenie;
 • príliš dobrá nálada nezodpovedajúca situácii alebo okolnostiam, neodôvodnený optimizmus;
 • neprirodzene zvýšené nutkanie premýšľať, hovoriť alebo konať;
 • nadmerná aktivita, pohyby, bezohľadné, necitlivé konanie, niekedy chaotické a nedokončené;
 • nadmerná neodôvodnená bezstarostnosť, neprimerané a bezstarostné prehliadnutie nebezpečenstva, ľahkomyseľnosť;
 • problémy s koncentráciou, ľahké rozptyľovanie;
 • problémy s pamäťou a spomínaním si;
 • znížená alebo nadmerne zvýšená chuť do jedla;
 • poruchy spánku – problémy so zaspávaním, plytký spánok, budenie sa v noci, budenie sa skoro ráno, úplná nespavosť, nadmerná ospalosť v priebehu dňa, nepríjemné nočné sny, nočné mory;
 • neprimerané vnímanie skutočnosti, priraďovanie nadmernej dôležitosti náhodným udalostiam, ich vnímanie hlavne na vlastnú osobu;
 • poruchy vnímania – pacienti počujú zvuky, hlasy neexistujúcich osôb, vidia alebo vnímajú neexistujúce predmety, t.j. halucinácie;
 • skreslené nesprávne názory, nesprávne vyhodnotenie reality a presvedčenia, neustále pretrvávajúce aj napriek zjavným dôkazom o ich nesprávnosti a iracionalite, t.j. bludy (môže ísť o falošné presvedčenie o osobnej misii, bohatstve, neobvyklých vplyvných schopnostiach, o prenasledovaní, kontrole vonkajšími silami, rôznych hroziacich nebezpečenstvách, zvýraznený pocit viny, zbytočnosti, prázdna, chudoby.

Vedeli ste, že...

Úzkosť je podobne ako bolesť signál, varovanie na blížiace sa nebezpečenstvo. Nadmerný neopodstatnený strach a úzkosť sa stávajú utrpením, ktoré bráni v dosahovaní životných cieľov. Môžu mať formu neurčitého, neustále prítomného nervového napätia, úzkosti, niekedy pocitu zovretého hrdla, zvýšenej srdcovej frekvencie, trasu alebo napätia svalov, bolestí hlavy.

Takisto môžu mať formu nečakaných chvíľok ťažkej úzkosti v kombinácii s hrôzou, pocitom dusenia, umierania, búšenia srdca. Niekedy pociťujeme strach za určitých okolností (uzatvorený priestor, priamy kontakt s osobami, v otvorenom priestore), takýto strach je definovaný ako fóbia;

Príznaky, ktoré znamenajú vážnu hrozbu pre pacienta: 

 • strata chuti žiť, túžba zomrieť, myšlienky na samovraždu, zámer spáchať samovraždu;
 • neschopnosť prijímať potravu alebo jej odmietanie; 
 • neschopnosť sa pohnúť, otupenosť, nehybnosť;
 • strata slovného kontaktu alebo iných foriem komunikácie;
 • neschopnosť logicky myslieť a hovoriť;
 • strata orientácie súvisiacej s miestom, časom a situáciou, v ktorej sa daná osoba aktuálne nachádza;
 • neschopnosť zapamätať si aktuálne novinky a informácie;
 • neschopnosť rozhodovať sa, súbežné túžby a ciele, ktoré sa vzájomne vylučujú;
 • neschopnosť konať;
 • začínanie činností, do ktorých pacienta vyzývajú falošne vnímané hlasy (zvukové halucinácie) alebo nesprávne úsudky (bludy), ktoré daná osoba nie je schopná kontrolovať;
 • rozkazovačné hlasy (zvukové halucinácie) – príkazy spáchať samovraždu, niečo poškodiť alebo niekoho zabiť;
 • hlasy (zvukové halucinácie), hrozby;
 • zvláštne, nepochopiteľné a nepredvídateľné správanie
Zobraziť viac