Pracovná neschopnosť pri duševných poruchách

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť
CEE_SCHIZO_disease_01_E

Niekoľko duševných porúch je charakteristických návratmi alebo chronickou prítomnosťou príznakov ako napr. nedostatok energie alebo motivácie venovať sa nejakej činnosti, duševné alebo pohybové spomalenie, výrazné kolísanie nálady, poruchy pozornosti a pamäti, úzkosť, pocit nebezpečenstva, halucinácie a bludy a dezorganizované myslenie a konanie.

Všetko toto môže obmedzovať, čiastočne alebo úplne, schopnosť pacientov s duševnou poruchou rozumne sa zamestnať alebo dokonca do tej miery, že nie sú schopní zvládať ani každodenné potreby a vyžadujú neustálu starostlivosť a pomoc inej osoby.

Zapamätajte si!

Osoby, ktoré na krátku dobu stratili schopnosť pracovať v zamestnaní, poistené zamestnávateľom alebo ak si priplácali individuálne poistenie, majú nárok na nemocenskú dávku alebo príspevky počas trvania pracovnej neschopnosti. 

Je dôležité vedieť, že...

V závislosti od veku pacienta a celkovej dĺžky príspevkov na dôchodok môže sociálna poisťovňa pacientovi prideliť invalidný dôchodok. Takýto invalidný dôchodok sa obvykle poskytuje na určitú dobu a jeho suma závisí od potvrdeného stupňa postihnutia.

Zobraziť viac