Príčiny schizofrénie

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Príčiny schizofrénie sa hľadajú v dvoch oblastiach. Ide o oblasti:

  • biologická citlivosť – u tejto poruchy dôjde pri vývoji centrálneho nervového systému k chybe, v dôsledku čoho bude daná osoba citlivejšia na faktory vzniku schizofrénie než iné osoby; poruchy vývoja mozgu môžu byť dedičné alebo v dôsledku infekcie v priebehu tehotenstva, problémov pri pôrode, meningitídy alebo poranenia;
  • psychosociálne okolnosti – u osôb s individuálne určenou náchylnosťou môže byť schizofrénia spôsobená emočnými problémami v pozadí pri dôležitých životných udalostiach (rozvod, úmrtie blízkej osoby alebo rozchod s partnerom)

Je schizofrénia alebo psychóza dedičná?

Zapamätajte si!

Schizofrénia je v určitom zmysle dedičná, ale iba „v určitom zmysle“.

CEE_SCHIZO_disease_01_J
Stock photo. Posed by model.

Ak nikto vo vašej rodine nemal schizofréniu, riziko rozvoja poruchy je 1:100. Ak však váš brat, sestra alebo jeden rodič mal príznaky schizofrénie, riziko rozvoja ochorenia rastie, je však stále nízke, iba 1:10.

Okrem toho ak niekto vo vašej rodine trpel alebo trpí na schizofréniu a máte viac než 30 rokov, riziko rozvoja ochorenia u vás je minimálne. Ak váš otec, matka, brat alebo sestra trpeli na psychózu, riziko, že vaše dieťa v budúcnosti ochorie, je stále nízke, 1:30.

Ak máte psychózu, nikto sa nebude snažiť vás presvedčiť, aby ste nemali deti, keďže riziko schizofrénie u vášho dieťaťa je 1:10. Je dôležité podotknúť, že genetické faktory nie sú viazané na jeden gén, ale na viacero.

Výskumníci sa snažia tieto faktory nájsť, ale ak sa im aj podarí ich identifikovať, existujú stále ďalšie faktory okrem genetických, ktoré sú dôležité pre rozvoj príznakov schizofrénie u určitej osoby, keďže aj u ľudí, ktorých obidvaja rodičia trpeli na psychózu, je riziko rozvoja psychózy u ich dieťaťa nižšie než 100 %, dokonca nižšie než 50 % – pohybuje sa asi na úrovni 40 %.

Je dôležité vedieť, že...

S určitosťou nie je schizofrénia spôsobená nesprávnou výchovou doma alebo zraneniami/traumami (telesnými či duševnými) ani „slabým charakterom“. Schizofrénia určite nie je trest za nejaké hriechy alebo pochybenia – pacienta ani rodiny.

Faktory spojené so stresom alebo zvýšená citlivosť na stres u pacientov so schizofréniou sú významné pre opätovný rozvoj (relapsy) ochorenia. Vyššia citlivosť na stres sa objavuje takisto u osôb s inými mentálnymi poruchami ako napr. depresie alebo neuróza.

Zobraziť viac