Schizofrénia a psychóza

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť
CEE_SCHIZO_disease_01_K
Stock photo. Posed by model.

Psychóza je závažná porucha, ktorá môže ovplyvniť väčšinu funkčných aspektov človeka.

Zapamätajte si!

Psychóza je závažná porucha, ktorá môže ovplyvniť väčšinu funkčných aspektov človeka.

Je dôležité vedieť, že...

Opakované psychotické epizódy sú prítomné pri schizofrénii, pri schizoafektívnych poruchách, pri psychotickej depresii a pri bipolárnej afektívnej poruche.

Skupina schizofrénnych psychóz, spolu s inými psychózami ako napr. schizoafektívna a paranoidná porucha, patrí do veľkej skupiny duševných porúch nazývaných psychózy. Metódy liečby všetkých psychóz sú podobné a popis psychózy ako schizofrénnej, paranoidnej alebo schizoafektívnej neurčuje ďalší priebeh ani prognózu.

Zobraziť viac