Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Rozvoj poruchy

Recidívy schizofrénie

Recidívy schizofrénie

Schizofrénia je chronická choroba. Riziko zhoršenia je vysoké. Podľa štatistiky sa príznaky ochorenia do 12 mesiacov vrátia u 75% pacientov. Riziko relapsu klesá, ak bude pacient pokračovať v užívaní liekov podľa odporúčaní lekára. Návrat príznakov je však možný, aj keď pacient dodržiava liečebný režim.

Priebeh schizofrénie

Priebeh schizofrénie

Priebeh psychóz sa významne líši a závisí od mnohých faktorov. Najdôležitejšie je, či pacient užíva správne lieky, vo vhodných dávkach a po vhodnú dobu. V úvode je potrebné úplne vychádzať z názoru lekára na liečbu.

Začiatky schizofrénie

Začiatky schizofrénie

Schizofrénia len zriedkavo začína pred pubertou. Po dosiahnutí dospelosti výskyt schizofrénie významne klesá. Ochorenie postihuje mužov i ženy (v pomere 1,4:1). Väčšina prípadov je diagnostikovaných u starších teenagerov alebo u dvadsaťročných, príznaky schizofrénie sa však môžu objaviť v akomkoľvek veku.