Recidívy schizofrénie

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Schizofrénia je chronická porucha. Riziko zhoršenia je vysoké. Podľa štatistiky sa príznaky ochorenia do 12 mesiacov vrátia u 75% pacientov. Riziko relapsu klesá, ak bude pacient pokračovať v užívaní liekov podľa odporúčaní lekára. Návrat príznakov je však možný, aj keď pacient dodržiava liečebný režim.

Je ho však možné skoro identifikovať a rýchlo na neho zareagovať. Pacienti môžu vykazovať určité príznaky svedčiace recidíve schizofrénie (varovné príznaky). Varovné príznaky pri prvej recidíve sa rozoznávajú najťažšie. Pri ďalších recidívach už pacient rozpozná konkrétne varovné príznaky, ktoré predchádzajú príznakom.

Štúdie ukazujú u 75 až 81% pacientov vysokú pravdepodobnosť identifikácie recidívy na základe varovných príznakov u daného pacienta. Spravidla nedôjde k zhoršeniu stavu pacienta za jeden deň. Asi polovica pacientov zažije prodrómy s predstihom jedného mesiaca a u 2/3 dva týždne pred recidívou, čo umožňuje začatie vhodných opatrení na zabránenie recidívy.

Riziko recidívy sa zníži ešte viac, ak sa rodina a sám pacient naučia rozoznávať varovné príznaky pred recidívou už v skorom štádiu. Tieto príznaky sú veľmi individuálne a môžu sa u jednotlivých pacientov veľmi líšiť.

SK_SCHIZO_disease_03_A

Čo je "varovný" príznak recidívy?

Ide o príznak/niekoľko príznakov špecifických pre určitého pacienta, obvykle však nie typických pre schizofréniu, ktoré „upozorňujú“ pred každou ďalšou recidívou psychózy. „Varovný príznak“ je možné stanoviť u pacienta so schizofréniou na základe príznakov, ktoré predchádzali poslednej recidíve/recidívam psychózy, alebo napríklad porovnaním zoznamu týchto príznakov vytvorených pacientom a jeho rodinou. Takisto je možné vychádzať z vedeckých správ.

Nižšie nájdete časť zoznamu varovných príznakov recidívy psychózy, ktorý vyvinul Dr. Birchwood, britský psychiater:

Príznak  0 1 2 3
Moje myslenie je zamerané na jednu alebo dve veci        
Smútok, skleslá nálada        
Pocit, že ľudia nerozumejú, čo im hovorím        
Problémy s koncentráciou        
Pocit, že určitá časť myšlienok v mojej hlave nie je moja        
Pocit, že ma niekto sleduje        
Pocit zbytočnosti        
Zmätenosť        
Tvrdohlavosť        
Cítim sa veľmi kľudne alebo izolovane        
Nepokoj        
Zabúdam na mnohé veci        
Ľahko sa mi hovorí o sexe        
Moje vyjadrovanie sa iným zdá divné        
Mám nepokojný spánok        
Divne sa správam        
Mám problém zvládať každodenné činnosti        
Nemám chuť na jedlo        
Robím šialené vtipy        
Rozprávam sa sám so sebou        
Zobraziť viac