Začiatky schizofrénie

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Schizofrénia len zriedkavo začína pred pubertou. Po dosiahnutí dospelosti výskyt schizofrénie významne klesá. Ochorenie postihuje mužov i ženy (v pomere 1,4:1). Väčšina prípadov je diagnostikovaných u starších teenagerov alebo u dvadsaťročných, príznaky schizofrénie sa však môžu objaviť v akomkoľvek veku. 

Aj keď je všeobecný výskyt u oboch pohlaví podobný, priemerný vek stanovenia diagnózy u mužov je 15 až 24 rokov, u žien je tomu 25 až 34 rokov. Ochorenia so skorým (pred 20. rokom) alebo veľmi skorým (pred 13. rokom) rozvojom sú spojené so závažnejším priebehom a horšou prognózou než ochorenia s neskorým rozvojom.

Prvá akútna epizóda schizofrénie sa u mužov obvykle rozvinie po 20. roku života, ale u žien sa prvé príznaky objavujú približne okolo 30. roku života.

SK_SCHIZO_disease_03_C

Zapamätajte si!

Typický vek prvej epizódy je obdobie medzi 18. a 25. rokom života, v širšom zmysle medzi obdobím dospievania a 40. rokom života.

U žien sa prvá epizóda obvykle objaví významne neskôr než u mužov, čo je spojené s neuroprotektívnym (mozog ochraňujúcim) účinkom ženských hormónov – estrogénu. Prvé príznaky schizofrénie, ktoré sú diagnostikované neskôr ako schizofrénia, sa často objavujú niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov pred prvými akútnymi príznakmi poruchy.

Tieto príznaky sú veľmi odlišné – môže ísť o príznaky prítomné u iných duševných porúch ako napr. neuróza a depresia. Z toho dôvodu je zbytočné ich uvádzať, pretože každý z nich sa môže rozvinúť u kohokoľvek a v akomkoľvek štádiu života. V tomto štádiu pacient obvykle odmieta, že by bol chorý. Z toho dôvodu nemusí chcieť byť liečený

Čím skôr sa s liečbou začne, tým účinnejšia bude. Zlepšenie sa dosahuje pri liečbe prvej epizódy schizofrénie. Môže to však trvať niekoľko mesiacov. Z toho dôvodu môže byť pre psychiatra náročné zodpovedať otázku pacienta a/alebo rodiny: „Ako dlho potrvá liečba, kým sa stav zlepší?“

Schizofrénia je zriedkavo zistená u detí, boli však už zaznamenané prípady u 5 a 6-ročných. Detská schizofrénia je spojená s ťažkým priebehom a má vyšší rozdiel vo výskyte podľa pohlaví. Je výrazne častejšia u chlapcov.

Zobraziť viac