Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Práca a spoločenský život

Práca a spoločenské kontakty

Práca a spoločenské kontakty

Právo pracovať je základné ľudské právo a pri schizofrénii aj cenným pomocníkom v rámci liečby. Práca pomáha znižovať úroveň apatie, stiahnutia do seba a jazykového ochudobnenia.