Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Prvá návšteva

Kedy navštíviť lekára?

Kedy navštíviť lekára?

Lekára v primárnej starostlivosti je možné navštíviť bez žiadanky. Jedinou podmienkou získania bezplatného lekárskeho poradenstva je platné zdravotné poistenie. Nezamestnaným osobám registrovaným na úrade práce, osobám na materskej či rodičovskej dovolenke hradí zdravotné poistenie štát.

Návšteva psychológa alebo psychiatra

Návšteva psychológa alebo psychiatra

Návšteva môže zahŕňať vyšetrenie štruktúry osobnosti s cieľom zistiť zavedené vzorce chovania na vonkajšie udalosti a vnútorné vnemy, vzorce, ktoré narušujú zvládanie životných problémov i riešenie medziľudských konfliktov. Diagnostikujú sa takisto spôsoby zvládania stresu, psychologické obranné mechanizmy, obraz samého seba a vyhodnotenie samého seba ako významný zdroj, pomáhajúci s náročnými situáciami. Je dôležité zistiť citové vzťahy v rodine a traumatické zážitky z detstva a dospelosti.

Diagnóza a spôsoby liečby

Diagnóza a spôsoby liečby

Lekár v primárnej starostlivosti (praktický, rodinný lekár, psychiater) diagnostikuje príčiny rôznych pocitov. Lekár sa zrejme bude pýtať na rodinnú a životnú situáciu pacienta, zdroje jeho stresu a starostlivo vyšetrí jeho telesný stav. V prípade potreby objedná lekár ďalšie vyšetrenia (laboratórne vyšetrenie krvi a moči, možno testy hladín hormónov, röntgen, EKG a iné).

Kedy je nutná hospitalizácia? 

Kedy je nutná hospitalizácia? 

Väčšia časť liečby prebieha mimo nemocnice, obvykle u pacienta doma s rodinou.