Diagnóza a spôsoby liečby

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Lekár v primárnej starostlivosti (praktický, rodinný lekár, psychiater) diagnostikuje príčiny rôznych pocitov. Lekár sa zrejme bude pýtať na rodinnú a životnú situáciu pacienta, zdroje jeho stresu a starostlivo vyšetrí jeho telesný stav. V prípade potreby objedná lekár ďalšie vyšetrenia (laboratórne vyšetrenie krvi a moči, možno testy hladín hormónov, röntgen, EKG a iné).

Zapamätajte si!

Až na základe takejto komplexnej diagnostiky zvolí lekár spôsob liečby.

CEE_SCHIZO_support_03_C
Stock photo. Posed by model.

V prípade, že sa nepotvrdí somatická porucha alebo kým sa potvrdí súvislosť medzi somatickými príznakmi a duševným stavom ako aj s predchádzajúcimi stresovými zážitkami, môže praktický lekár pacienta odoslať k psychológovi do psychologickej poradne alebo do poradne duševného zdravia, kde podstúpi psychologickú diagnostiku a dostane odporúčanie psychoterapie.

Niekedy pri podozrení na duševné, neurologické alebo iné ochorenia vyžadujúce špecializovanú farmakoterapiu, odošle rodinný lekár pacienta na konzultáciu k psychiatrovi, neurológovi, endokrinológovi alebo inému špecialistovi.  Stáva sa však, že lieky na diagnostikované telesné ochorenie (napr. astma, vysoký tlak, žalúdočné vredy, cukrovka alebo koronárna choroba) sú účinnejšie, keď ich podporuje psychologická pomoc alebo psychoterapia.

Je dôležité vedieť, že...

Človek tvorí duševno-telesnú jednotku a niekedy aby sa jeho systém opäť dostal do rovnováhy môže potrebovať zásahy v biologickej i psychologickej oblasti zároveň. V takýchto prípadoch hovoríme o „psychosomatických ochoreniach“.

Má moje dieťa schizofréniu?

Psychotické poruchy sa môžu objaviť u niektorých ľudí, ktorí používajú alebo používali psychoaktívne látky alebo alkohol, po užití alebo po nástupe abstinenčných príznakov (napr. delirium tremens). Stále častejšie sa stretávame s psychózami podobnými schizofrénii, ktoré boli vyvolané psychoaktívnymi látkami ako sú amfetamín alebo LSD.

Zapamätajte si!

Z toho dôvodu príznaky typické pre schizofréniu nemusia nevyhnutne znamenať, že postihnutá osoba skutočne trpí schizofréniou – môže ich spôsobiť užívanie alebo predávkovanie stimulanciami.

Najlepším spôsobom ako zistiť, či má dieťa schizofréniu, je položiť správnu otázku ošetrujúcemu lekárovi, napr. kedy, za akých okolností je možné schizofréniu potvrdiť a za akých vylúčiť.

Zobraziť viac