Návšteva psychológa alebo psychiatra

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Psychológ má poskytovať duševnú podporu osobám v kríze a diagnostikovať psychologické problémy a konflikty. U osôb trpiacich na nasledovné je potrebná hlbšia psychologická diagnostika:

  • úzkostné stavy,
  • obsedantné myšlienky a činnosti,
  • sklesnutá nálada,
  • poruchy spánku a príjmu potravy,
  • problematické zvládanie negatívnych pocitov (hnev, zloba, strach) a impulzov.
CEE_SCHIZO_support_03_B
Stock photo. Posed by model.

Návšteva môže zahŕňať vyšetrenie štruktúry osobnosti s cieľom zistiť zavedené vzorce správania na vonkajšie udalosti a vnútorné vnemy, vzorce, ktoré narušujú zvládanie životných problémov i riešenie medziľudských konfliktov. Diagnostikujú sa takisto spôsoby zvládania stresu, psychologické obranné mechanizmy, obraz samého seba a vyhodnotenie samého seba ako významný zdroj, pomáhajúci s náročnými situáciami. Je dôležité zistiť citové vzťahy v rodine a traumatické zážitky z detstva a dospelosti.

Zapamätajte si!

Výsledok je možné použiť na vytvorenie psychoterapeutického plánu.

Na návštevu psychologickej alebo psychiatrickej ambulancie nie je potrebná žiadna zvláštna príprava. Ak máte nejaké nepríjemné obavy, jednoducho si dohodnite termín. Ak sa obávate, že zabudnete na nejaké dôležité záležitosti, zapíšte si ich a vysvetlite špecialistovi pri návšteve všetko, čo vás trápi.

Viete, že...

Takáto návšteva môže byť jednoduchšia, keď pacienta sprevádza blízka osoba, jej prítomnosť lekár určite dovolí.

Ako sa zariaďuje návšteva psychológa alebo psychiatra

Psychiater nepoužíva žiadne komplikované diagnostické metódy, niekedy ani nenosí biely plášť. Úprimný rozhovor je najdôležitejší, umožňuje vyšetrovanej osobe vysvetliť príčiny úzkosti. Lekár vám položí otázky s cieľom získať informácie potrebné pre diagnózu.

Otázky týkajúce sa bludov a halucinácií (príznaky schizofrénie) sa môžu zdať zvláštne pre osoby s inými poruchami, ale odpovede na ne sú v diagnostike potrebné. Psychiater môže takisto vyhodnotiť parametre ako arteriálny krvný tlak, môže vás odoslať na ďalšie vyšetrenia/testy, ktoré mu pomôžu stanoviť diagnózu a sledovať liečebný proces.

Zobraziť viac