Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Úloha rodiny

Stratégia aktivít rodiny v rôznych štádiách poruchy

Stratégia aktivít rodiny v rôznych štádiách poruchy

Prvý pobyt v nemocnici je jedným z najnáročnejších období života rodiny s osobou trpiacou schizofréniou. Je to obdobie spojené s úzkosťou a neistotou a diagnóza schizofrénie je často prijímaná ako rozsudok, proti ktorému sa nedá odvolať.

Ako hovoriť s pacientom so schizofréniou?

Ako hovoriť s pacientom so schizofréniou?

Mnoho pacientov s diagnostikovanou schizofréniou má problémy spojené s koncentráciou a chápaním veľmi zložitých viet.

Komunikácia prispôsobená schopnostiam pacienta

Komunikácia prispôsobená schopnostiam pacienta

Porozumenie závisí nielen od toho, čo hovoríme, ale aj ako to hovoríme. Rozhovor s pacientom so schizofréniou môžu obmedzovať narušené kognitívne funkcie (neurokognitívne poruchy).

Prístup členov rodiny k liečbe

Prístup členov rodiny k liečbe

Pacienti trpiaci schizofréniou sú často obklopení členmi rodiny, blízkymi priateľmi, známymi a inými osobami, ktorých názory sú pre pacientov dôležité.

Vplyv ošetrovateľa na liečbu

Vplyv ošetrovateľa na liečbu

Schizofrénia je chronická porucha vyžadujúca dlhodobú liečbu, obvykle celý život pacienta.

Vplyv rodiny na priebeh ochorenia

Vplyv rodiny na priebeh ochorenia

Rodina môže zohrávať rôzne úlohy: pozitívnu, t.j. podpornú, motivačnú, alebo negatívnu, t.j. dopomôcť k recidíve. Myslite na svoj vlastný vplyv a zodpovednosť za ďalší priebeh poruchy a liečbu člena rodiny.

Každodenný život s pacientom trpiacim schizofréniou

Každodenný život s pacientom trpiacim schizofréniou

Každodenný život členov rodiny a iných blízkych osôb pacientov trpiacich schizofréniou môže byť naplnený neustálou obavou z opätovného rozvoja psychózy a narušenou funkciou postihnutej osoby v dôsledku chronických príznakov.

Bremeno ochorenia

Bremeno ochorenia

Stigma duševnej poruchy je skúsenosť, ktorú postihnutá osoba zdieľa so svojim prostredím, hlavne v rodine.

Reakcie rodiny na psychózu

Reakcie rodiny na psychózu

Neexistujú žiadne typické reakcie rodiny na ochorenie člena rodiny, najčastejšie dieťaťa. Štúdie v rôznych kultúrach však definujú spektrum takýchto reakcií, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o prvý prejav ochorenia alebo chronický priebeh.

Vplyv ochorenia na rodinný život

Vplyv ochorenia na rodinný život

Rozvoj schizofrénie alebo akéhokoľvek iného závažného chronického ochorenia v rodine prevráti všetko hore nohami. Psychóza a jej následky vedú k mnohým emočným reakciám v rodine a množstvu organizačných problémov.