Ako hovoriť s pacientom so schizofréniou?

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Mnoho pacientov s diagnostikovanou schizofréniou má problémy spojené s koncentráciou a chápaním veľmi zložitých viet.

Nie je to spojené s ich celkovou úrovňou inteligencie, ale so špecifickými problémami so spracovávaním informácií. Ako hovoriť? Jednoduchými a jednoznačnými vetami. Aby pacienti presne rozumeli, čo hovoríme a o čo ich žiadame. Čomu sa vyhýbať? Vyhýbajte sa vetám, ktoré zmieňujú okrem hlavnej témy, ktorú chceme rozobrať, mnoho ďalších vecí. Ak je veta príliš zložitá a obsahuje mnoho tém, pacienta môže zmiasť a neporozumie jej. Snažte sa hovoriť ako na dospelého, ale čo najjednoduchšie a najjasnejšie.

Zapamätajte si!

Cieľom akejkoľvek konverzácie je, aby vás druhá strana rozumela.

Konverzácia slúži na predávanie informácií.

Konverzácia slúži na vytvorenie pocitu blízkosti a porozumenia.

CEE_SCHIZO_support_01_B
Stock photo. Posed by model.

Najčastejšie problémy pri komunikácii

Hlavným problémom v konverzácii s inou osobou, hlavne s pacientom so schizofréniou, môže byť neúčinný spôsob vedenia rozhovoru, ktorý narušuje pacientovu schopnosť porozumieť alebo pacientovi priamo znemožňuje porozumieť konverzácii. Medzi najčastejšie problémy v konverzácii patria:

 • neudržanie témy konverzácie – rýchla zmena témy niekoľkokrát v priebehu jednej konverzácie (rozoberanie niekoľkých tém súčasne);
 • používanie nesprávnych slov – používanie slov s významom, ktorý poznáme iba my, alebo slov, ktoré člen rodiny nepozná; 
 • komplikované vyjadrovanie sa, kvôli ktorému sú vety ťažšie zrozumiteľné;
 • príliš dlhý rozhovor, príliš dlhé vyjadrovanie a strata všeobecného významu;
 • nenadväzujúce vyjadrenie, rozdelené do častí (namiesto celých, kompletných viet od začiatku do konca sa objavujú rovnaké slová alebo časti vety);
 • vyjadrenie dvoch protichodných názorov v jednej vete;
 • vyjadrovanie veľmi všeobecných názorov, ktoré nie sú predmetom rozhovoru, ale skôr všeobecné, vedecké, filozofické názory nesúvisiace s témou rozhovoru;
 • príliš rýchle vyjadrovanie názoru skôr, než partner v rozhovore porozumie danej záležitosti alebo udalosti;
 • rozhovor o niečom, aj keď nevieme, čo druhý účastník rozhovoru o záležitosti vie. 

Zapamätajte si!

Zamyslite sa, či sa niektoré z vyššie uvedených problémov môžu týkať aj vás. Ak tomu tak je, znamená to, že máte čo zlepšovať na spôsobe komunikácie s členom rodiny trpiacim poruchou a inými osobami vo vašom okolí.

Je dôležité vedieť, že...

Pre všetkých liečených pacientov je dôležité vedieť, že im niekto rozumie.

Najprv skúste porozumieť, čo druhá osoba hovorí. Až potom začnite rozprávať.

Tabuľka nižšie obsahuje päť príkladov problémov pri komunikácii. Takisto uvádza príklady, ako o veciach hovoríme a ako by sme mali hovoriť. S určitosťou pochopíte, že výroky napravo  sú ťažko zrozumiteľné. Nie je zrejmé, čo mala daná osoba na mysli. Príjemca môže mať problém porozumieť tomu, čo sa od neho očakáva a nedokáže pochopiť zmysel alebo predmet konverzácie.

Problém Vhodná správa Nevhodná správa
odmietanie alebo vyjadrenia, ktoré si vzájomne odporujú

„Chcel/a by som, aby si si upratal/a izbu“
„Chcel/a by som, aby si sa stretol/a s priateľmi“
„Mal/a by si užiť svoje lieky“

„Uprac si izbu alebo ju nechaj tak“
„Mal/a by si sa stretnúť s priateľmi, ale nemôžeš sa s nimi stretnúť, nestretaj sa s priateľmi“
„Mal/a by si užiť svoje lieky, alebo radšej nie, neber ich, tak vezmi si ich, ale nie, neber ich“
rozdelené vyjadrenia "Chcel/a by som, aby si si upratal/a izbu"
„Chcel/a by som, aby si sa stretol/a s priateľmi“
„Mal/a by si užiť svoje lieky“
„Tvoja izba ... taká špinavá, v tvojej izbe... Uprac“
„Mal/a by si sa stretnúť... Mal/a by si... Človek potrebuje niekoho stretávať ... ľudí, kontakty, sú potrební“ 
„Pravidelné užívanie je potrebné... vieš, lieky... užívaj lieky.. prehltni“
vyjadrenia, ktoré nie sú jasné v kontexte konverzácie „Chcel/a by som, aby si si upratal/a izbu“
"Chcel/a by som, aby si sa stretol/a s priateľmi"
„Mal/a by si užiť svoje lieky“
„Chcel/a by som, aby si si upratal/a izbu“
„Chcel/a by som, aby si sa stretol/a s priateľmi“
„Mal/a by si užiť svoje lieky“
nejasné vyjadrenia kvôli použitým slovám „Chcel/a by som, aby si si upratal/a izbu“
„Chcel/a by som, aby si sa stretol/a s priateľmi“
„Mal/a by si užiť svoje lieky“
„Chcem, aby si si urobil/a izbu“
„Popremýšľaj, či si nechceš nájsť priateľov“
„Použi lieky“
vyjadrenia nesúvisiace s témou Liečená osoba povie: „Upratal/a som si izbu“
Blízky príbuzný odpovie: „Som rád/a, že si to urobil/a“
Liečená osoba povie: „Stretol/a som sa s priateľmi“
Blízky príbuzný sa spýta: „Páčilo sa ti to stretnutie?“
Liečená osoba povie: „Už som užil/a svoje lieky“
Blízky príbuzný odpovie: „To je dobre, nezabúdaj na ne“
Liečená osoba povie: „Upratal/a som si izbu“ 
Blízky príbuzný odpovie: „Porozprávajme sa o tvojej domácej úlohe“
Liečená osoba povie: „Stretol/a som sa s priateľmi“ 
Blízka osoba odpovie: „Priniesol/a som kvetiny zo záhrady“
Liečená osoba povie: „Už som užil/a svoje lieky“
Blízka osoba odpovie: „V televízii je program o zvieratách“

Dôvody, prečo komunikácia uvádzaná na pravej strane, nie je účinná:

 • Pretože druhá osoba nerozumie, čo jej chcete povedať; a ak nerozumie, nevie, o čom sa hovorí, ako reagovať, čo robiť a čo nerobiť.
 • Pretože vzájomné porozumenie je dôležité pre vznik  emocionálneho puta. Ak si dve osoby nerozumejú, môže to negatívne ovplyvniť ich vzťah.

Pravidlá efektívnej komunikácie s osobou liečenou na schizofréniu

Pravidlá nižšie neuvádzajú, čo hovoriť, t. j. nezameriavajú sa na obsah rozhovoru. Zameriavajú sa na to, ako hovoriť, t.j. spôsob komunikácie. Uvádzajú, ako hovoriť, aby ste si rozumeli, hlavne s pacientom s diagnostikovanou schizofréniou. Pravidlá sú univerzálne, vzťahujú sa na rozhovor so všetkými ľuďmi, s ktorými prídeme do kontaktu, a ku všetkým situáciám.

Pravidlá pre ÁNO Pravidlá pre NIE
Používajte jednoduché zrozumiteľné vety. Nepoužívajte mätúce, veľmi zložité vety, ktorých význam je ťažké pochopiť.
Uveďte tému konverzácie a snažte sa ju nemeniť. Nemeňte chaoticky tému konverzácie.
Snažte sa vyjadriť jednu myšlienku v jednej vete, to, čo práve chcete povedať. Pri rozhovore nepoužívajte vety, ktoré odporujú predchádzajúcim vyjadreniam.
Snažte sa svoje vyjadrovanie udržať v čo najväčšom súlade. Ak môžete, nepoužívajte zbytočné pauzy, nevkladajte nič do viet, nepridávajte ďalšie slová alebo myšlienky, ktoré nesúvisia s témou konverzácie.
Vety by mali byť čo najkratšie, aby preniesli požadované informácie. Vaše vyjadrovanie by nemalo byť príliš dlhé. Ak je vaše vyjadrovanie príliš dlhé, váš partner v rozhovore si zapamätá iba niekoľko prvých slov.
Vyskúšajte najskôr získať informácie, počúvať, sledovať. Hovorte až potom. Nevyvodzujte rýchle závery a zovšeobecnenia.
Počúvajte, čo chce člen vašej rodiny povedať. Nehovorte všetko, čo vám príde na jazyk, bez ohľadu na to, čo hovorí druhá osoba s ktorou sa rozprávate.

Zapamätajte si!

Zamyslite sa, či sa niektoré z vyššie uvedených problémov môžu týkať aj vás. Ak tomu tak je, znamená to, že máte čo zlepšovať na spôsobe komunikácie s členom rodiny postihnutým poruchou a inými osobami vo vašom okolí.

Zobraziť viac