Prístup členov rodiny k liečbe

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Pacienti trpiaci schizofréniou sú často obklopení členmi rodiny, blízkymi priateľmi, známymi a inými osobami, ktorých názory sú pre pacientov dôležité.

Hovoríme o ľuďoch, ktorých názory berú pacienti so schizofréniou vážne a ktorí ovplyvňujú ich správanie. Z toho dôvodu sú názory, odporúčania, návrhy, čo robiť a čo nie, osôb blízkych pacientom so schizofréniou často veľmi dôležité pre liečbu. Môže to byť významné pre dodržiavanie liečby pacientom, t.j. dodržiavanie odporúčaní lekára k užívaniu liekov. Ich vplyv môže byť veľmi významný na pravidelnosť návštev u lekára, účasť na iných formách liečby, návštevy psychológa alebo rehabilitačné činnosti.

CEE_SCHIZO_support_01_D
Stock photo. Posed by model.

Zapamätajte si!

Najpriaznivejšou situáciou je stav, kedy pacientov lekár, sám pacient a ľudia okolo neho zdieľajú rovnaké názory o liečbe, liekoch a iných liečebných postupoch.

V takom prípade sa pacientovi v jeho snahe o uzdravenie dostane jednotná podpora zo strany všetkých ľudí, ktorí vstupujú do procesu liečby. Týmto spôsobom je možné sa vyhnúť nedorozumeniam alebo nepochopeniu. Takáto ideálna situácia v praxi nastane len málokedy.

Rodina a ľudia blízki pacientovi so schizofréniou majú niekedy rôzne pochybnosti o používaných liekoch, odporúčaniach lekára alebo priebehu liečby. Tieto pochybnosti a otázky sú prirodzené. Odrážajú zapojenie rodinných príslušníkov a priateľov v procese liečby chorého člena rodiny. To znamená, že rodina a priatelia sa zaujímajú o to, čo sa deje s pacientom.

Pochybnosti, otázky i nesúhlas s nejakými odporúčaniami lekára neznamenajú nič zlé. Dôležité však je, „čo s nimi urobíte“.

Je dôležité vedieť, že...

Všetci majú nárok na vlastný názor, poznámky, náhľady. Hlavne, ak sa názory vzťahujú k zdraviu člena rodiny alebo priateľa s poruchou. Záleží však na tom ako tieto pochybnosti, otázky alebo výhrady sú vyjadrené.

Zapamätajte si!

Najhorší vplyv na priebeh liečby má stav, kedy obavy rodiny a priateľov týkajúce sa liečby pacienta nie sú lekárovi pri návšteve vypovedané (alebo inej osobe, ktorá sa zúčastňuje liečebného procesu), ale po návšteve sa pacientovi trpiacemu schizofréniou doma povie, aby nedodržiaval odporúčania lekára.

Takejto situácii je najlepšie sa vyhnúť. Vo väčšine prípadov to neuľahčuje liečebný proces. Aj keď sú obavy príbuzných oprávnené, takéto správanie nepodporuje dodržiavanie ďalších liečebných pokynov v budúcnosti.

Pretože aj keď ďalšie odporúčania v budúcnosti ľudia blízki pacientovi už prijmú, pacient sám ich môže odmietnuť, napr. nebude dodržiavať odporúčania lekára. Môže si pamätať, že mu predtým poradili takto postupovať.

Čo je treba potom spraviť ?

Za prvé, rodina pacienta a iné osoby blízke pacientovi by mali mať čo najviac znalostí o poruche a jej liečbe. Odporúčame teda získať a čo najviac rozšíriť takéto znalosti. Mnoho centier ponúka psychoedukačné kurzy. Ak je to možné, zúčastnite sa ich. Je dobré zistiť, či psychoedukačné kurzy neprebiehajú niekde blízko vás a ako by ste sa mohli takýchto kurzov zúčastniť.

Ak to nie je možné, preštudujte si brožúrky a knižky o schizofrénii. Na Slovensku je publikovaných mnoho takýchto brožúrok, knižiek a príručiek. Môžete sa na ne spýtať svojho lekára alebo psychológa.

Je dôležité vedieť, že...

Znalosti o poruche, jej liečbe a jednotlivých liekoch môžu významne napomôcť pochopiť, čo sa deje s členom rodiny trpiacim poruchou, prečo mu lekár niečo odporučil, aké lieky sa používajú na liečbu schizofrénie a aké sú výhody a nevýhody takýchto liekov.

Za druhé, ak máte akékoľvek otázky, výhrady, pochybnosti, porozprávajte sa s lekárom pacienta (alebo inými osobami zúčastňujúcimi sa liečby). Určite je lepšie porozprávať sa pri návšteve o prípadných pochybnostiach týkajúcich sa napr. liekov alebo liečby, než naopak a tieto pochyby s lekárom nezdieľať.

Zapamätajte si!

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa liečby vášho blízkeho, spýtajte sa lekára, psychológa alebo iného zdravotníka.

Ak nesúhlasíte s nejakým odporúčaním, ktoré dostala osoba vám blízka, povedzte to svojmu lekárovi, ideálne ešte v priebehu návštevy alebo najneskôr pri ďalšej návšteve.

Ak máte pochybnosti, otázky, poznámky, môžete požiadať o vysvetlenie alebo odporučenie informačných materiálov.

Ak považujete vysvetlenie za nedostatočné, požiadajte o ďalšie vysvetlenie. Nezabúdajte, že zdravie ošetrovanej osoby má najvyššiu hodnotu a akékoľvek nedorozumenia alebo konflikty by nepomohli.

Viete, že...

Chcete, aby vám rozumeli – vysvetlite čo najlepšie, čo chcete povedať.

Máte otázky – spýtajte sa na veci, ktoré chcete vedieť.

Nie ste spokojní s niečím alebo nesúhlasíte s niečím – povedzte to.

Máte stále pochybnosti – spýtajte sa znovu. Vždy sa snažte byť otvorení a konštruktívni pri vyjadrovaní svojich názorov, otázok, nesúhlasu alebo obáv.

Zobraziť viac