Vplyv ochorenia na rodinný život

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Rozvoj schizofrénie alebo akéhokoľvek iného závažného chronického ochorenia v rodine prevráti všetko hore nohami. Psychóza a jej následky vedú k mnohým emočným reakciám v rodine a množstvu organizačných problémov.

CEE_SCHIZO_support_01_K
Stock photo. Posed by model.

Každé závažné ochorenie, ktoré sa rozvinie u člena rodiny, je chronické a vyžaduje náročnú dlhodobú liečbu, s opakovanými epizódami zhoršenia príznakov aj napriek dodržiavaniu pokynov, spojené s rizikom pobytu v nemocnici a postihnutia, predstavuje rýchlu zmenu situácie pre rodinu. Zmierenie sa s ňou vyžaduje určitú dobu. Je náročnejšie prijať diagnózu závažného duševného ochorenia než závažného telesného ochorenia (s výnimkou rakoviny), napr. diabetes mellitus typu 1.

Tento problém vedie k depresii u osôb, ktoré sa starajú o pacienta. Tieto reakcie sú vzhľadom na chronický charakter schizofrénie blízke profesionálnemu syndrómu vyhorenia s prechodom do rutinného správania a pocitov.

Vedeli ste, že...

V priebehu tohto desaťročia sa sleduje vplyv ochorenia na rodinu a príbuzných pacienta a výskum sa zameriava na problémy vnímané členmi rodiny, obvykle spojené so závažnosťou a chronickým charakterom príznakov, nepriaznivou prognózou a nežiaducimi účinkami antipsychotík.

Zapamätajte si!

Rodina a jej členovia majú významný, často rozhodujúci vplyv na ďalší priebeh schizofrénie a môžu sa stať najlepšími spojencami pacienta na jeho ceste k uzdraveniu. 

Správanie blízkych osôb, spôsob a obsah komunikácie a dokonca ich prítomnosť vedľa liečenej osoby majú významný vplyv na prístup pacienta. Z toho dôvodu je dôležité získať čo najviac znalostí o ochorení a jeho liečbe. Takéto informácie je možné nadobudnúť z rôznych zdrojov: brožúr rozdávaných lekármi, internetu, špeciálnych psychologických výukových programov určených pre pacientov a ich rodiny, ktoré organizujú zdravotnícke jednotky. Vždy je dobré rozobrať získané informácie s ošetrujúcim lekárom.

Zobraziť viac