Vplyv ošetrovateľa na liečbu

Zdieľať cez e-mail
Stiahnuť
Vytlačiť

Schizofrénia je chronická porucha vyžadujúca dlhodobú liečbu, obvykle celý život pacienta.

Ak chceme zaistiť správne fungovanie pacienta so schizofréniou, je dôležité, aby dodržiaval odporúčaný liečebný režim, využíval rôzne typy dostupnej liečby, dodržiaval pravidlá správneho stravovania, venoval sa fyzickým činnostiam a spoločenským kontaktom. Úlohou členov rodiny je podporovať svojho blízkeho v rôznych štádiách ochorenia. U väčšiny pacientov je priebeh schizofrénie charakteristický vracajúcimi sa epizódami schizofrénie.

Viete, že...

Toto ochorenie je najzávažnejšie približne v priebehu prvých 5 rokov od svojho nástupu.

CEE_SCHIZO_support_01_E
Stock photo. Posed by model.

Hovoríme o tzv. kritickom období s častými psychotickými epizódami, ktoré vedú k progresívnemu poškodeniu mozgu, čo má za následok stále dlhšiu dobu hospitalizácie, stále horšiu odpoveď na lieky, stabilizáciu psychotických príznakov a horšiu pamäť a výkonné funkcie.

Najdôležitejším cieľom dlhodobej liečby je zabrániť recidíve poruchy a ich negatívnym dôsledkom. Základným predpokladom je podpora pacienta v pravidelnom užívaní antipsychotík a jeho motivácia k rôznym formám liečby.

Zapamätajte si!

Liečebný vplyv ošetrovateľov vyžaduje nielen empatiu, ale najmä rozsiahle znalosti o ochorení a jeho liečbe, schopnosť sledovať a správne komunikovať podľa schopností pacienta.

Je dôležité vedieť, že...

Je veľmi dôležité, aby pacient mal okolo seba blízkych, s ktorými sa môže porozprávať o liečbe. Je dôležité, aby tieto rozhovory podporovali pacienta a jeho účinnú liečbu konštruktívnym spôsobom. Duševná podpora je nedocenená.

Zobraziť viac