Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.
SCHIZOFRÉNIA - ORCHESTER BEZ DIRIGENTASchizofrénia, Psoriáza, Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm, Rakovina prostaty, Crohnova choroba, Veľká depresívna porucha, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Schizofrénia je komplexná porucha, pri ktorom majú ľudia ťažkosti s určitými myšlienkovými procesmi, čo vedie k halucináciám, bludom, poruchám myslenia a neobvyklému spôsobu reči alebo správania.

;