Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.
Moja cesta s IBD: Každodenný životSchizofrénia, Psoriáza, Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm, Rakovina prostaty, Crohnova choroba, Veľká depresívna porucha, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Stanovenie diagnózy IBD je pre mnohých ľudí zdrvujúcou správou, ktorá u nich vyvoláva pocity neistoty. Život s príznakmi tohto ochorenia môže mať významný vplyv na každodenné fungovanie.

Keď dostanú ľudia s týmto ochorením správnu podporu a potrebné rady, môže im to pomôcť vyrovnať sa niektorými ťažkosťami, ktoré život s IBD prináša, a viesť plnohodnotný život. Podpora a rady môžu mať rôznu podobu, pretože potreby každého človeka sú iné. Video „Moja cesta s IBD: Každodenný život“ sa zameriava na niektoré výzvy, ktorým môžu ľudia žijúci s IBD čeliť, a na spôsoby, ako ich prekonať. Prečítajte si viac o Crohnovej chorobe na našej webovej lokalite http://www.janssen4patients.com

Toto video vyrobila spoločnosť Janssen v spolupráci s Európskou federáciou pacientskych združení pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu (EFCCA). Ďalšie informácie o EFCCA nájdete na adrese http://www.efcca.org/

EM-11832

;